Fördjupningar och övningar (appendix F)

Boken LedarStegen har visat sig ge både bredd och en röd tråd inom ämnet Ledarskap, oavsett oavsett storlek och bransch. Innehållet i boken går att arbeta med långsiktigt, men ibland kan man behöva fördjupa sig i något ämne. Här, i det vi kallar appendix F, har vi samlat några sådana fördjupningsområden samt några extra verktyg och övningar som kanske kan stödja din ledningsgrupp att utvecklas.

Fördjupningar 

Nedan har vi länkar till några fördjupningsområden.

1.
ANPASSAT LEDARSKAP
Hur man kan behöva anpassa sina ledarbidrag efter individen, gruppen respektive uppgiften.


2. Övningar

Här följer underlag för utveckling / övningar:

Ledar-A3:an
Ref. appendix D i utgåva 2 av LedarStegen (2023)

Ledarbeteenden - några motsatspar 
Ref. avsnitt 10.2 i boken (tabell 2 i LST utgåva 1).

Självskattning MÖTESLEDNING
Ref. appendix A5 i boken.