Anders Nilsson

Anders Nilsson har under hela sitt yrkesliv rört sig från industri- till tjänstemannasektorn. Han arbetar idag inom offentlig sektor med utbildningsfrågor inom en förvaltningsgemensam utvecklingsavdelning i Malmö stad. Anders har haft förmånen att arbeta med ledningsfrågor i olika roller inom utbildningssektorn under 10 år med allt från rektorsuppdrag till strategiska frågor i större ledningssammanhang.
Nu arbetar han som enhetschef inom en utvecklingsavdelning, Pedagogisk inspiration, som arbetar med professionsutveckling inom förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen i Malmö stad.
I Anders arbete som ledare och med ansvar för att bygga upp avdelningens flöde och strukturer har han satt stort värde på att inspireras av andra branscher och sektorer. Idag verkar han inom ideella nätverk för samtal kring hur man bygger hållbara organisationer/samhälle för framtida utmaningar. I nätverken finns både företag och offentlig verksamhet representerade.
Anders har stor kunskap om, samt arbetar med, agil hantering av en organisations uppdrag, projekt och processflöden via pulsmöten. Över lag har han en stor kunskap om visualisering av arbetsflöden (via tavlor) sammansatt i nätverk och arbetar gärna med testbaserat lärande, det vill säga modeller och teoretiska infallsvinklar för ledarskap och verksamhetsutveckling som måste testats i en skarp miljö. Våga pröva helt enkelt.
För Anders är det viktigt och väsentligt att varje människa motiveras (och har förmåga till ständig förbättring) främst via sitt inre. Det är lika viktigt att ledaren, i ordets betydelse, ansvarar för tydlighet och tuff omsorg för medarbetaren med verksamhetens leverans av värde i fokus.