Annette Skölde

Annette Skölde

Annette Skölde är biträdande rektor på Sveriges största F-3 skola i Malmö stad. Hon har nu befunnit sig i skolans värld i 10 år varav 6 år som biträdande rektor. Annette har även 30 års erfarenhet från förskolan. Genom Levande Verkstad* har hon parallellt frilansat och genomfört fortbildningar och workshops med kreativa och skapande inslag. Annette har med sig olika ledarskapsutbildningar samt rektorsutbildning. Hon har alltid haft en drivkraft att leda och skapa sammanhang för utveckling. Idag befinner sig Annette i en ledningsgrupp där alla fyra är certifierade coacher i Ledarstegen.

* https://sodrastockholm.se/levande-verkstads-historia/


Kontakta Annette på

Mobil 0708/304282

E-post

annette.skolde@malmo.se


Sagt om Annette

Per Dahlbeck, universitetsadjunkt på Fakulteten för lärande och samhälle på Malmöuniversitet.

Annette Skölde är förskollärare och har lång erfarenhet från förskolans värld där skapande processer utifrån Levande Verkstadsmetoden lagt en viktig grund. På senare år har hon klivit in i skolans värld med nyfikna ögon på hur undersökandets, lusten och lärandet lever vidare från förskola till förskoleklass i skolan. Hon drivs av ett intresse av att erbjuda meningsfulla sammanhang med låg prestige och hög acceptans för olikheter, där eleverna utmanas att göra sina röster hörda.