Ingrid Lindbom

Ingrid Lindbom
 har en gedigen erfarenhet av samtliga HR-processer efter att ha jobbat som HR-chef och HR-specialist i drygt 20 år. Hon har haft återkommande uppdrag där hon ansvarat för ledarutbildning, värdegrundsarbete, förändringsprojekt, och strategisk kompetensförsörjning m m.
Främst har hon varit verksam i politiskt styrda organisationer och har även erfarenhet av teknik- och logistikföretag. Inom ramen för sitt företag utbildar hon i ledarskap och arbetsmiljö och är även licensierad i SLG Thomas instrument för personlighetsprofiler.
Ingrids motto i sin profession är att lyssna, bekräfta och involvera för att därigenom nå resultat. Här är dialogen det mest konstruktiva verktygen och i allt förändringsarbete krävs två slags mod: vanligt mod och tålamod.

Kontakta Ingrid på 
+ 46 72 182 03 45
lindbomhr@gmail.com