Irja Hökås

Irja Hökås har under sin yrkeskarriär byggt upp 30 års erfarenhet av ledarskap samt drift av olika verksamheter. 
Längst tid har hon verkat i hotellbranschen, men har även arbetat på SJ, Svenska Shell, Parken Zoo och Strängnäs Kommun. Irja har arbetat med rekryteringar, avvecklingar, samtal, omorganisationer, kriser, expansioner och nedgångar.

Irjas drivkrafter finns i det modiga ledarskapet, särskilt i tider av förändring. Hon har ofta fått kliva in i verksamheter i kris, och har också blivit belönad med två utmärkelser i modigt ledarskap. 

Kontakta Irja på 
+ 46 703 17 78 20
irja@coachakademin.se 

Sagt om Irja:

”Mitt första möte med Irja var när hon kom som ny VD till Stadshotellet, en verksamhet som då var i behov av förändring. Irja lyckades på relativt kort tid skapa en ny organisation och en ny positiv anda på hotellet. Detta lyckades på grund av Irjas tydliga ledarskap där både struktur och tydlighet ingår, men också värme och genuint intresse för varje medarbetare. Irjas styrka som ledare är förmågan att skapa samarbeten och de rätta förutsättningarna, så att medarbetarna kan göra ett bra jobb.”
Veronica Gustafsson