Jan Andersson

Jan Andersson har mångårig erfarenhet av systemutveckling från företag som Ericsson och SAAB AB, främst inom utbildning, kundansvar och projektledning. De senaste 10-15  åren har fokus legat på förbättringsarbete inom Lean/Agile samt kvalitetsarbete, men även som mentor/coach i olika sammanhang. Mycket av sina ledarerfarenheten har Janne hämtat från idrottsvärlden, där han har varit verksam i olika av roller i över 30 år. Sedan 1 år tillbaka jobbar Janne även med att coacha nya och gamla ledare/chefer och har genomfört ett antal coachuppdrag. Enligt de enkätsvar som har inkommit så ligger snittet på lite drygt 9,0 utifrån värdet av coachningen, upplägget samt värdet av Ledarstegen.

Kontakta Jan på 
+ 46 79 303 19 69
janne@ledarstegen.se 

Sagt om Janne:
Det bästa med coachmötena var att vi kunde ta saker från vardagen och diskutera om. Det var en öppenhet från båda håll vilket jag uppskattar då det blir en tvåvägskommunikation istället för att en ställer frågor och den andre svarar.  Sofia, Verksamhetsutvecklare

Jag skulle absolut rekommendera coachningen till en kollega!  Pierre, Avdelningschef

Tack för jättebra och inspirerande dagar och alla bra och intressanta diskussioner speciellt på det privata planet.  Mats, Linjechef