Karolina Dÿring

Karolina är administrativ chef på Sveriges största F-3 skola i Malmö Stad. Hon är utbildad jurist och valde tidigt att arbeta inom ledande befattningar. Hon har med sig flera ledarskapsutbildningar från de roller som hon har haft både som egenföretagare, inom privat näringsliv samt statlig och kommunal verksamhet. Hon drivs av förbättringsarbete och att utveckla organisationer. Hon är utbildad coach i Ledarstegen tillsammans med den övriga skolledningen på Stapelbäddsskolan. Karolinas motto är "prata om viktiga saker med människor som bryr sig".

Kontakta Karolina på

Mobil: 0733-16 71 33
karolina.dyring@malmo.se