Madelen Johansson

Madelen arbetar som biträdande rektor på Sveriges största kommunala F-3 skola i Malmö. Hon började sin ledarskapsbana i klassrummet som gymnasielärare. Redan efter ett par år tillkom uppdrag som arbetslagsledare och programutvecklare. Drivet att utveckla och förbättra har alltid funnits och 2016 tog hon steget till att arbeta som skolledare på en F-9 skola. Madelen har huvudsakligen arbetat inom friskolans värld, både i större utbildningskoncerner och på mindre friskolor. 

Kort efter att ha avslutat den treåriga rektorsutbildningen genomgick Madelen certifieringsutbildning i LedarStegen. Med den begreppskatalog som LedarStegen ger blev det äntligen enkelt att prata om ledarskap med skolledningskollegorna som alla är certifierade coacher i LedarStegen.

 Madelen drivs av att lära nytt för att hela tiden utvecklas i sin roll som ledare och även för att vara en lärande förebild i den lärande kultur som skolan utgör.

Kontakta Madelen på

Mob: 0768 92 74 41
madelen.johansson@malmo.se