Marica Hinders

Marica Hinders är certifierad i Lean competency systems, hon utbildar och föreläser inom förbättringsarbete och ledarskap. Som konsult arbetar hon i olika lean-projekt där kunden får hjälp med att kartlägga och utveckla verksamheten samt coachning i ledarskapet. Hennes specialområden är social- och hälsovård samt administration. Hon har 15 års erfarenhet av vårdarbete, både som sjukskötare och vårdledare. Marica arbetar som fortbildningschef för social- och hälsovårdsområdet på Centret för Livslångt Lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia. Marica arbetar som servicechef inom äldreomsorgen.