Stefan Lidbrink

Stefan Lidbrink, erfaren ledare och coach.
Certifierad coach och utbildare inom LedarStegens metodik. Jag leder workshops i tillitsbaserat ledarskap samt agerar som ledarskapscoach åt individer. Har under året samarbetat med Ericsson, PEAB samt IT-konsultföretaget Centric.Certifierad existentiell coach. Coachar nu ett antal klienter i konsten att vara människa på den inte helt lätta resan att leva sitt liv. Existentiell coachning har rötterna i filosofin och är baserad på ett fenomenologiskt förhållningssätt mellan klient och samtalsledare.

Organisatör och ledare av ”Reflekterande Ledarskap”. Ett tre dygn långt evenemang med ledarskap och självreflektion i fokus. Deltagarna får i fjällnära miljö gå på djupet med olika delar i ledarskapets aspekter. Senaste resan behandlade aspekterna ledarskapsvärderingar, att leda utan formell makt och feedback.

Lång erfarenhet från ett flertal ledarbefattningar inom såväl produktledning, säljstöd som forskning & utveckling. Både som första och andra linjens chef med upp till 40 medarbetare.Erfarenhet av att expandera och att minska organisationer med stora uppsägningar som följd. Under uppsägningsperioden nominerad till ett svenskt ledarskapspris (Årets chef) i kategorin mänskligt ledarskap.

Jag har lagt mycket energi i min roll som chef och har varit aktiv i mentorprogrammet för unga chefer under min tid på Ericsson.

Kontakta Stefan på
+46 (0) 705 56 70 77
stefan@lidbrink-carneheim.se
www.lidbrink-carneheim.se