Thomas Sabel

Thomas Sabel är HR Manager på Yaskawa Nordic och har en mångårig erfarenhet av så väl operativt som strategiskt HR-arbete. Han har en akademisk examen i Personal och arbetsliv med inriktning på sociologi ifrån Linnéuniversitetet. Thomas bakgrund inom industrin har alltid lett till att han drivits av att utveckla ledarskapet i de organisationer som han arbetat i. Bakgrunden ifrån sociologin ger Thomas en unik insikt i att beteendeförändringar kommer ifrån de strukturer och verktyg som organisationen använder. Vill företag förändra ledarskapet ska man förändra ledarskapets verktyg.

Sagt om Thomas:
Thomas har en förmåga att växla mellan sitt specialistområde och den helhetsbild som så ofta är kritisk för beslutsfattande inom företagsledning. Med sitt driv och sitt sätt att arbeta med laget var han en stor bidragande del till, inte bara, framgångarna inom förändringsarbetet, utan också kollegornas fortsatta utveckling inom hans kompetensområde.
Roger Danell, CEO Luleå Kommunföretag AB

Thomas har god lyhördhet, god omdömesförmåga och självständighet. Han kombinerar även egenskaper som samarbetsförmåga, intresse, ansvarskänsla och rättframhet med ett trevlig uppträdande. Han har naturlig förmåga att skapa goda relationer med både kollegor, chefer och fackliga företrädare. 
Anders Wallentin, HR Business Partner Saab Kockums