Tor Berggrund

har en bred industrikompetens bland annat från Volvo och Rolls-Royce samt mångårig erfarenhet av eget företagande med över 20 anställda i IT-branschen. Tors yrkesliv har varit fyllt av projekt, både i Sverige och utomlands, samt ledningsfunktioner och entreprenörskap.
Tor är certifierad projektledare, coach och ledarskapscoach. Han utvecklar ledare och chefer utifrån sina värderingar i det han kallar “det goda ledarskapet”. Han är dessutom en fenomenal lyssnare som ger nya infallsvinklar och verktyg för ett modigare ledarskap till sina klienter.


Kontakta Tor på 
+ 46 708 69 25 00
tor@purpletree.se

Sagt om Tor:
”Jag har under ett drygt halvår haft förmånen att få jobba med Tor som coach. Vi har talats vid på telefon en gång i veckan och huvudinriktning på coachningen har varit att utveckla mitt ledarskap baserat på LedarStegsModellen.
Tor har genom sin coachning fått mig att växa som ledare och bli tryggare i min ledarroll t.ex. genom att analysera fokusområden att arbeta med samt att få in ett strukturerat arbetssätt. Jag känner att det är mycket bra att ha en coach som kommer utanför mitt eget verksamhetsområde eftersom han kan ställa de rätta frågorna då han inte är hemmablind. Ett direkt resultat av coachningen och LedarStegsModellen är att jag i långt högre grad än tidigare prioriterar att vara ute bland medarbetarna för att ”se matchen” och initiera ”bra diskussioner” vilket har gett mig en bättre kontroll och möjlighet att lösa problem på ett tidigt stadium. Det har efterhand även blivit mycket uppskattat av medarbetarna. Jag kan verkligen rekommendera Tor och hoppas att fler ledare vågar ta hjälp av en coach.”
Annette Svensson, Tf. Verksamhetschef Klinisk Kemi, Diagnostikcentrum Region Östergötland.

“I min tro att min beprövade arbetsmodell var perfekt kom jag i kontakt med Tor Berggrund som genom våra coachsamtal fick mig att först förstå och sedan djupare granska arbetsmodellens beståndsdelar. Tor fick mig att titta på saker och ting med nya ögon. Något som särskiljer Tor från andra coacher är hans holistiska syn som inte bara beaktar företaget utan även företagarens välmående, helheten, affärerna och affärsmannen. Samtalen med Tor hjälpte mig se saker jag inte var tränad att se som grafisk formgivare. Att sätta fötterna på marken och fortsätta framåt. Jag kan varmt rekommendera Tor Berggrund som affärscoach.” 
Tomm Sivertsen, VD, Pliplop Books