Tove Thyni

Tove Thyni är rektor på Sveriges största F-3 skola i Malmö stad. Tove har 20 års erfarenhet av att både arbeta som lärare och rektor i ett perspektiv som sträcker sig från förskolan till årskurs 9. Idag arbetar Tove som huvudrektor och har det yttersta och strategiska ledningsansvaret på sin skolenhet. Tove har byggt på sin lärarexamen med en Rektorsexamen från Umeå universitet. Hennes skolledningsgrupp är f o m 2022 certifierade Ledarstegscoacher.  

 Tove har en passion för förändringsledning utifrån ett värdegrundsbaserat värdeskapande för elever, medarbetare och vårdnadshavare. Med visionära bilder, en god styrnings- och ledningsstruktur skapar hon delaktighet hos dem hon leder. För att komma åt den psykologiska dimensionen i ledarnas och pedagogernas lärande använder hon olika typer av strukturerade och kontinuerliga lärande samtal för att få engagerade följare i det systematiska förbättringsarbetet. Reflektionerna kan ske både digitalt och analogt. Ledarna hon leder synkroniserar sina ledarhandlingar genom gemensam och individuella ledarstandarder.  


Kontakta Tove på
Mobil 0708-20 72 68
tove.thyni@malmo.se


Sagt om Tove

Helena Kindh, utbildningschef grundskoleförvaltningen, Malmö stad.

Tove har lätt för att skapa relationer med andra människor. Hon ger ett trovärdigt intryck. Tove är rak och tydlig i sin kommunikation. Hon håller det som hon lovar. Hon är mycket intresserad av ledarutveckling, och försöker ständigt att förbättra sin verksamhet, på egen hand eller tillsammans med andra. Tove delar med sig av sina kunskaper. Hon är alltid förberedd och kan svara på frågor gällande verksamheten. Hon har en god värdegrund, och har alltid barnets bästa för ögonen.