Urban Wallin

Urban Wallin har sedan 17 års ålder varit ledare främst inom besöksnäringen. Han blev hotellchef redan vid 25
år på då nyöppnade Hotel Winn i Gävle. Var med och etablerade hotel inom Home Hotel gruppen och var där VD för Hotel Bolinder Munktell i Eskilstuna. Bred erfarenhet med att leda och inspirera, inom såväl privata- och offentligt styrda företag. Idag är han verksamhetsledare och rådgivare på deltid på NyföretagarCentrum.

Under de senaste åren har Urban varit programchef på Skansen och även arbetar med en del större tv-produktioner. Innan dess var han, under 10 år, VD för Parken Zoo. Att förstå att förändringsarbete och företags-utveckling sker genom modiga och engagerade medarbetare är hans styrka och han är van att arbeta under hård konkurrens och i chefskapets alla led.

 

Sagt om Urban:
“Jag ser Urban som ett föredömligt exempel på den goda ledaren. Genom tillit, engagemang och tydligt ledarskap har han förmågan att bygga starka medarbetare och skapa hållbara nätverk. Detta är en fantastisk egenskap som också är nödvändig för att nå de högt uppsatta mål och resultat som Urban alltid uppnått.”

Helena Runeberg, Platschef STF Abisko