Nätverket LedarStegen

Vi är en grupp som förenas av vår strävan att stödja ledarskapsutveckling samt vår övertygelse om att LedarStegens modeller och verktyg erbjuder en effektfull hävstång i detta arbete. Vi har regelbundet utbyte via webinarier och kurser. Vi skickar även ut nyhetsbrev till alla i nätverket ett par gånger per år.

Nätverket består idag av 237 personer varav 28 st är certifierade LedarStegen coacher.

Du behöver inte ha certifierat dig för att gå med och du kan när som helst lämna nätverket. 

Är du intresserad att vara med, mejla oss på info@ledarstegen.se

Har du frågor om nätverket eller är intresserad av att vara med på kommande aktiviteter, kontakta Carin Gustafsson eller Janne Andersson på carin@ledarstegen.se resp. janne@ledarstegen.se.


Du som är intresserad av certifieringsutbildning, kontakta tor@ledarstegen.se

Hänt sen senast

 • Föredrag 21/11 2022 av Fredrik Alsenlid från Sandvik Mining and Rock Solutions på temat Ledarstandard. Se föredraget: "Att utveckla en Ledarstandard". (tillgängligt till feb 2023), se fördjupningstexten från kapitel 12 i Bygga Ledarskap om Ledarstandard  (sidorna 281-289)
 • Grundkurs 2 , 6 tillfällen  26/1 - 2/3 2022
 • En fördjupnings kurs kommer att hållas 31/8 - 2/9 2.5 dagar i en vacker miljö. INSTÄLLD!
 • Webinarie den 6/4-2002 är genomförd
 • Grundkurs 3, 6 tillfällen 27/4 - 1/6 2022
 • Digital föreläsning - Thomas Sabel, Orbit One, berättade om LOOP som är deras ledarutveckling. 7/10 12-13. 
 • En ny Certifieringskurs startade v.34. 11 tillfällen.

Kommande aktiviteter

 • En certifieringskurs  startar 7/2-2023
  Anmäl intresse till  tor@ledarstegen.se
 • En Fördjupningskurs är planerad i slutet av året/2023. Nyfikna?
  Kontakta janne@ledarstegen.se
 • Håll utkik efter Webinarier och kurser på social medier. 
 • Grundkurs 4, 6 tillfällen 17/1-21/2 2023
  Anmäl intresse till  info@ledarstegen.se

Sagt om "Grundkurs Ledarstegen"

Grundkurs 2 26/1 - 2/3 2022- Utvärdering --> 4,2 (1-5)

 Sagt om kursen:
   * "Intressant att höra Bengt resonera"
   * "Kursen har varit bred och gett mig många användbara verktyg som jag kan använda i mitt arbete"             
   * "Kursen har varit bra och Ledarstegen är en bra och lätt läst ledarskaps bok med många verktyg att ta med sig i vardagen"
   * "Bra upplägg av kursen med läsning mellan tillfällena samt med många bra diskussioner och erfarenhets utbyte"


Grundkurs 3 27/4 - 1/6 2022- Utvärdering --> 4,3 (1-5)
ex. "Jag kommer att kunna omsätta kursen i vardagen" --> 4,4
Sagt om kursen:
  * " Jag tycker att kursen har varit väldigt givande och krävande då det varit bra uppföljning vid varje tillfälle. (Josefine E, Saab Kockums)
  * " Givande speciellt tydligheten i samarbets trädet tillsammans med FFA, god överblick
        och bra att föra dialog runt med medarbetarna. (Richard H, LSAB)

Det är vi som driver LedarStegen


Vi som driver LedarStegen är LedarStegen Certifierade egenkonsulter med lång erfarenhet som chefer, ledare och coacher. Vill du komma i kontakt med någon av oss, maila info@ledarstegen.se eller enligt nedan.

Janne Andersson

Jan Andersson har mångårig erfarenhet av systemutveckling från företag som Ericsson och SAAB AB, främst inom utbildning, kundansvar och projektledning. De senaste 10-15 åren har fokus legat på förbättringsarbete inom Lean/Agile samt kvalitetsarbete, men även som mentor/coach i olika sammanhang. Mycket av sina ledarerfarenheten har Janne hämtat från idrottsvärlden, där han har varit verksam i olika av roller i över 30 år. Sedan 1 år tillbaka jobbar Janne även med att coacha nya och gamla ledare/chefer och har genomfört ett antal coachuppdrag. Enligt de enkätsvar som har inkommit så ligger snittet på lite drygt 9,0 utifrån värdet av coachningen, upplägget samt värdet av LedarStegen. 

Sagt om Janne:

”Det bästa med coachmötena var att vi kunde ta saker från vardagen och diskutera om. Det var en öppenhet från båda håll vilket jag uppskattar då det blir en tvåvägskommunikation istället för att en ställer frågor och den andre svarar.” / Sofia, Verksamhetsutvecklare 

”Jag skulle absolut rekommendera coachningen till en kollega!” / Pierre, Avdelningschef 

”Tack för jättebra och inspirerande dagar och alla bra och intressanta diskussioner speciellt på det privata planet.” / Mats, Linjechef 

Kontakta Janne på:    + 46 79 303 19 69      jandersson4311@gmail.com 


Carin Gustafsson

Carin Gustafsson har 30 års erfarenhet från olika chefs- och ledarroller inom näringslivet där hon arbetat med förändrings- och förbättringsarbete med hjälp av LEAN-verktyg. Hon har främst jobbat inom Life-science branschen med produktion och produktutveckling.

Som chef har Carin brunnit för att hjälpa andra att uppnå sina mål och att bygga framgångsrika team där alla deltagare har en unik plats. Carin har alltid trivts i den coachande rollen, att leda workshops eller att hålla presentationer. Att tillsammans med teamet sätta upp en vision, att engagera och entusiasmera är Carins styrkor.

Carin har under sin tid som chef genomgått ett flertal ledarskapsutbildningar och är även diplomerad coach enligt ICF.

Numera är Carin konsult och egenföretagare där hon fokuserar på coaching, ledarskapsutbildningar och föreläsningar. Carin har egen erfarenhet av utmattningssyndrom och hon utvecklade sin egen rehabiliteringsplan genom att sluka litteratur i ämnet. Hon vet hur mycket ledarskapet påverkar den psykosociala arbetsmiljön och vilken skillnad ett gott ledarskap kan göra för alla människor i en organisation.

Carins förmåga att sätta och arbeta mot mål har också visat sig i hennes idrottskarriär där hon varit landslagskvinna i styrkelyft med VM-silver som bästa merit från hennes elitkarriär. Under senare år har hon återupptagit styrkelyftandet och har vunnit VM-guld som veteran.

“När man står ensam på ett podium med en tung skivstång framför sig som ska besegras, tre kritiska domare runt om och en publik som ser varje detalj och bedömer alla dina grimaser då behöver man ha självdistans och vilja. Samma känsla av att våga försöka oavsett utgång kan du ta med dig i livet i stort”, säger Carin.

Kontakta Carin på:    +46 70 638 10 52   carin@konsultcarin.se


Tor Berggrund

Tor Berggrund har en bred industrikompetens bland annat från Volvo och Rolls-Royce samt mångårig erfarenhet av eget företagande med över 20 anställda i IT-branschen. Tors yrkesliv har varit fyllt av projekt, både i Sverige och utomlands, samt ledningsfunktioner och entreprenörskap.

Tor är certifierad projektledare, coach och ledarskapscoach. Han utvecklar ledare och chefer utifrån sina värderingar i det han kallar “det goda ledarskapet”. Han är dessutom en fenomenal lyssnare som ger nya infallsvinklar och verktyg för ett modigare ledarskap till sina klienter. 

Tor är ansvarig för LedarStegens certifieringsprogram.

Sagt om Tor:

”Jag har under ett drygt halvår haft förmånen att få jobba med Tor som coach. Vi har talats vid på telefon en gång i veckan och huvudinriktning på coachningen har varit att utveckla mitt ledarskap baserat på LedarStegsModellen.

Tor har genom sin coachning fått mig att växa som ledare och bli tryggare i min ledarroll t.ex. genom att analysera fokusområden att arbeta med samt att få in ett strukturerat arbetssätt. Jag känner att det är mycket bra att ha en coach som kommer utanför mitt eget verksamhetsområde eftersom han kan ställa de rätta frågorna då han inte är hemmablind. Ett direkt resultat av coachningen och LedarStegsModellen är att jag i långt högre grad än tidigare prioriterar att vara ute bland medarbetarna för att ”se matchen” och initiera ”bra diskussioner” vilket har gett mig en bättre kontroll och möjlighet att lösa problem på ett tidigt stadium. Det har efterhand även blivit mycket uppskattat av medarbetarna. Jag kan verkligen rekommendera Tor och hoppas att fler ledare vågar ta hjälp av en coach.” Annette Svensson, Tf. Verksamhetschef Klinisk Kemi, Diagnostikcentrum Region Östergötland. 

“I min tro att min beprövade arbetsmodell var perfekt kom jag i kontakt med Tor Berggrund som genom våra coachsamtal fick mig att först förstå och sedan djupare granska arbetsmodellens beståndsdelar. Tor fick mig att titta på saker och ting med nya ögon. Något som särskiljer Tor från andra coacher är hans holistiska syn som inte bara beaktar företaget utan även företagarens välmående, helheten, affärerna och affärsmannen. Samtalen med Tor hjälpte mig se saker jag inte var tränad att se som grafisk formgivare. Att sätta fötterna på marken och fortsätta framåt. Jag kan varmt rekommendera Tor Berggrund som affärscoach.” Tomm Sivertsen, VD, Pliplop Books 

Kontakta Tor på:   + 46 708 69 25 00    tor@purpletree.se

Bengt Savén

Bengt Savén är inspiratör, utbildare och författare (senast till böckerna LedarStegen och Bygga Ledarskap) kopplat till verksamhetsutveckling och ledarskap. Bengt har omfattande praktisk ledarerfarenhet från olika branscher och nivåer – från första linjens chef och projektledare till företagsledning och styrelsearbete, såväl i Sverige som utomlands. Han har varit chef för både små och stora organisationer, från 3 till över 1000 anställda. Han har också en gedigen teoretisk bas från sin tid som lektor och professor i förändringsledning. 

Bengts egen ledarerfarenhet kommer både från privata och offentliga organisationer. Han har exempelvis varit produktionsteknisk chef på ABB samt produktionschef, operativ direktör och vice VD inom Saabs verksamheter i Sverige och utomlands. Han har också arbetat som lärare och ambassadtjänsteman samt varit ordförande för PLAN. Under sitt yrkesliv har han varit bosatt och arbetat i Australien, USA och Sydafrika. År 1995 disputerade Bengt Savén med en doktorsavhandling om beslutsstöd, och 2001 installerades han som adjungerad professor i Förändringsledning vid Linköpings universitet. Under sina år vid LiU belönades Bengt med två priser som bäste pedagog. Sedan 2016 är Bengt återigen adjungerad professor, denna gång en dag per vecka i Hållbart ledarskap och Systematisk förbättring vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. 

De senaste åren har Bengt arbetet mycket med verksamhets- och ledarutveckling baserat på Lean och Agile. Han ingår i ett flertal nätverk, till exempel KTH:s Lean Excellence med deltagare från sjukvården, industrin och kommunal verksamhet. För närvarande arbetar Bengt framför allt med inspiration, utbildning och ledningsgrupp-coachning i samarbete med Nätverket LedarStegen och Braveship AB. 

Kontakta Bengt på   +46 (0) 766 33 61 25     bengt@braveship.com      www.braveship.com

Övriga LedarStegen-certifierade coacher
Vill du komma i kontakt med någon av nedanstående, kontakta tor@ledarstegen.se

 • Anders Nilsson
 • Anna Pucar Rimhagen
 • Ann-Helen Thyni
 • Carina Nylen
 • Eva Hallberg
 • Fredrik Kahn
 • Helene Litzen
 • Henric Weinbach
 • Ingrid Lindbom          
 • Jamie Villegas
 • Kristina Elingstam
 • Lina Knutsson
 • Marica Hinders
 • Mats Johnsson
 • Petronella Almkvist
 • Pia Forsberg
 • Roberto Citterio
 • Roger Ehn
 • Rosie-Marie Fors
 • Stefan Lidbrink
 • Thomas Sabel
 • Urban Wallin