LedarStegen är kurslitteratur på bl.a. KTH och Linköpings Universitet. Den har också varit grunden för dussintals
bokcirklar där chefer och projektledare har träffats för att tillsammans utveckla sitt ledarskap.

"I mitt tycke den bästa ledarskapsbok
som skrivits.”

Andreas Westergren
Produktionschef, SaabAerostructures

"LedarStegen är en fantastiskt bra bok! ... Framför allt gillar jag kombinationen av lean och ledarskap som förs fram på ett enkelt och begripligt sätt."

Anna Celsing
Produktionschef, Nolato Meditech (vinnare av Svenska Lean-priset 2015)

LEDARSTEGEN ...
... är en annorlunda ledarskapsbok – det närmaste man kan komma en heltäckande, men ändå konkret och lättförståelig, handbok för ledarutveckling.
  Utifrån en sällsynt kombination av egen praktisk ledarerfarenhet och vetenskaplig förankring har Bengt Savén lyckats skapa en modell som på ett unikt sätt spänner ända från förhållningssätt till handfasta verktyg. Författaren tar dig med på en resa som kan ta dig från att vara en traditionell chef till att bli en ledare – någon som andra vill följa.
  Genom att introducera viktiga begrepp såsom Tuff Omsorg, Ledarbidrag och FFA (Förutsättningar, Förmåga, Attityd) bygger Savén upp ett universellt ramverk (SamarbetsTrädet) som blir basen för vad en bra ledare måste prioritera. Med ramverket som utgångspunkt presenterar han sedan fem tydliga steg (LedarStegen) med tillhörande verktyg.

LEDARSTEGEN VÄNDER SIG TILL ...

... alla som arbetar som chefer och projektledare, men också till andra som är intresserade av bra ledarskap i samhället.
  LedarStegen är skriven både för enskild läsning och för diskussioner med kollegor. Du som är högre chef kan därmed använda LedarStegen som utgångspunkt för att utveckla er gemensamma ledarskapsstandard, så att hela ledningsgruppen kan få ett gemensamt språk och utvecklas tillsammans – både snabbare och bättre.

LEDARSTEGENS FEM STEG ...

... hjälper dig att utveckla ett bättre och modigare ledarskap. Stegen blir, tillsammans med den medföljande verktygslådan, en handbok för din ledarskapsutveckling.

SAMARBETSTRÄDET ...
... är det ramverk som stegen vilar mot. Samarbetsträdet har rötterna i The Care and Growth Model och i erfarenheter från organisationer som framgångsrikt arbetar med Lean och Agile.
  Modellen hjälper dig att utveckla ett ledarskap i linje med TEAL (se "Re-inventing Organizations") och Nivå-5-ledarskap (se "Good to Great").
    Utgångspunkten är att samarbete ska skapa värde via de tre målen: att Leverera, Förbättra och Lära. Målen nås med bra samarbete som vilar på FFA, dvs. kombinationen av gemensamma Förutsättningar samt allas Förmåga och Attityd. Dina ledarbidrag bör allt effektivare riktas mot att stärka FFA. Det i sin tur ställer krav på din Tuffa Omsorg med Mod

Beställa boken
Sagt om boken
Personligt om boken