Bengt Savén har en unik kombination av praktiska ledarerfarenheter och arbete i akademin (f.n. som adjungerad professor i Hållbart Ledarskap och Systematisk Förbättring vid KTH).
   Bengts chefserfarenheter spänner från första linjens chef till företagsledning och styrelsearbete. Han har varit chef för både små och stora organisationer.
   Han har arbetet med en stor bredd av organisationer och branscher - både privata och offentliga.
ABOUT BENGT'S SPEACHES:

Very good! Inspiring!

I saw how energized it made the managers. A very good sign for the future."                            
Municipality HR manager

"I was inspired to challenge myself so that I can challenge my people."
Toyota manager

"It gave a new way of looking at our operations, and at my leadership. I want to hear more!"
Headmaster for a primary school

"It was really great!
It put to perspective 'manager' vs. 'leader'. It challenged me to see the diffrence and ...which I want to be going forward."
Director in an international industry group


LECTURER, INSPIRATOR AND COACH

ABOUT BENGT SAVÉN
Bengt Savén is a committed inspirational speaker and promoter of a better, braver and sustainable leadership. A leadership that long-term favours all stakeholders of an organization, and its environment.

Bengt has vast experience from many years in business management, complemented by a career in academia. He has been on the front line, living the challenges of management, leading both small and large organizations – ranging in size from just three subordinates to well over a thousand. His industry experience comes from many organizations in different parts of the world. He has been living and working in Sweden, Australia, South Africa and the US – serving in all levels from first-line management to executive management and board assignments.
   
Bengt Savén is currently helping industry and other organizations to develop their leadership and their systematic improvement ability. He is also working part-time as professor in Sustainable Leadership and Systematic Improvement at the Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm and before that, he has served as an adjunct professor in Change Management. By combining his practical leadership experience with new theoretical findings, he has managed to evolve the three complementary models that forms the core of The Leader's Ladder.
   
Bengt values compassion, trust, courage and the strive for excellence. His vision is a society filled with mature, authentic and unselfish leadership. Bengt's mission is to give you and your colleagues the inspiration, the insights and the tools so that you can become more mature and effective as leaders.

MORE VOICES ABOUT BENGT'S SPEECHES

"It opened my eyes for the roles and responsibilites a leader must take on. Very interesting!"

"It provided me with simple tools I can use in my working day."

"It was very inspiring! Great with real and concrete examples."

"I will work with my team, using the Leader's Ladder's toolbox."

"I will regularely reflect and work more deliberately with MAA."

Leaders at Toyota

"It was very interesting, practical, hands-on and clear. Wonderful engagement! "

Hospital Unit Manager

"It was really great! It put to perspective 'manager' vs. 'leader'. It challenged me to see the diffrence and to reflect on if I am a manager or a leader and which I want to be going forward.
I have learnt a lot, e.g. the new model of MAA. The concept of ' 'hard and soft', Tough Care ,was great.
I will try out 'all'!!, specifically (1) a daily balance between to deliver, improve and learn, (2) taking time to coach leadership and (3) giving concious focus to MAA and soft vs. hard coaching."

Director in an international industry group
”The MAA model gave me a new way of thinking."

"Great with time for reflection and open discussions!"

"The day was of great value to me!"

Headmasters for primary schools
"Very valuable! The message is clear and simple - easy to translate to my work place. I was inspired to focus on my leader contributions, and to challenge my staff."

"Very good illustrations that summarize and integrate!"

"I would have loved a whole day. It was great! Thank you!"

Managers in food processing industry

"Jag har haft förmånen att följa Bengt Savéns karriär sedan drygt tjugo år tillbaka då han var doktorand på Linköpings Universitet. Han var mycket omtyckt och vann bland annat studenternas pris som 'Bäste lärare' . Bengt har en enormt positiv energi och en stark tro på att vi alla kan bli bättre ledare. ...

Bengt Savén är inspiratör, utbildare och författare (senast till böckerna LedarStegen och Bygga Ledarskap) kopplat till verksamhetsutveckling och ledarskap.
Bengt har omfattande praktisk ledarerfarenhet från olika branscher och nivåer – från första linjens chef och projektledare till företagsledning och styrelsearbete, såväl i Sverige som utomlands. Han har varit chef för både små och stora organisationer, från 3 till över 1000 anställda. Han har också en gedigen teoretisk bas från sin tid som lektor och professor i förändringsledning.

Bengts egen ledarerfarenhet kommer både från privata och offentliga organisationer. Han har exempelvis varit produktions- teknisk chef på ABB samt produktionschef, operativ direktör och vice VD inom Saabs verksamheter i Sverige och utomlands. Han har också arbetat som lärare och ambassadtjänsteman samt varit ordförande för PLAN. Under sitt yrkesliv har han varit bosatt och arbetat i Australien, USA och Sydafrika. År 1995 disputerade Bengt Savén med en doktorsavhandling om beslutsstöd, och 2001 installerades han som adjungerad professor i Förändringsledning vid Linköpings universitet. Under sina år vid LiU belönades Bengt med två priser som bäste pedagog. Sedan 2016 är Bengt återigen adjungerad professor, denna gång i Hållbart ledarskap och Systematisk förbättring vid KTH.

De senaste åren har Bengt arbetet mycket med verksamhets- och ledarutveckling baserat på Lean och Agile. Han ingår i ett flertal nätverk, till exempel KTH:s Lean Excellence med deltagare från sjukvården, industrin och kommunal verksamhet. För närvarande arbetar Bengt framförallt med inspiration, utbildning och ledningsgrupp-coachning i samarbete med Nätverket LedarStegen och Braveship AB.

Bengt beskrivs av närstående som en kunnig, insiktsfull och genuin person som har humor och ett brinnande engagemang för bättre ledarskap. Han värderar respektfyllt samarbete, omsorg, tillit, mod och viljan att bli bättre. Hans vision är ett samhälle fyllt av moget och osjälviskt ledarskap. Bengts mission är att ge inspiration, insikter och verktyg för att du, och dina kollegor, ska kunna utvecklas som ledare.
Bengts inspirationsföreläsningar och seminarier utgår från LedarStegens tre unika modeller och ger två typer av bidrag: de stärker deltagarnas vilja att utveckla sitt ledarskap samtidigt som de ger dem konkreta begrepp och verktyg för att ta bra steg i sin utveckling."

Text: Tor Berggrund