The Leader's Ladder
in English ​click here  
La Escalera al Liderazgo
en español  ​clic aqui 
Denna sida är under utveckling.

BÄTTRE LEDARSKAP ÄR VIKTIGT ... OCH MÖJLIGT!!

LedarStegen är en mycket uppskattad bok för att både utveckla sitt eget ledarskap och att utvecklas tillsammans. Den är kraftfull samtidigt som den är mycket enkel och praktisk. Därmed blir den ett effektivt långsiktigt stöd för både enskilda chefers och lednings-gruppers utveckling.
Systematisk förbättring av både verksamhet och chefers ledarbidrag är en central del i LedarStegs-metodiken.
Grunden till hur man förbättrar och lär, samtidigt som man levererar effektivt, är hämtad från framgångsrik tillämpning av Lean och Agile.

Många, inom både privat och offentlig sektor, har vittnat om att LedarStegens
modeller, begrepp och verktyg ger kraft för effektfull ledarskapsutveckling:


"Äntligen en ledarskapsbok som handlar om vad människor behöver veta, förstå och uppleva för att vilja förbättra och utvecklas i en verksamhet. Med enkla bilder och språk lyckas författare Bengt Savén att få olika viktiga ord som vision, samarbete, arbetsstandard, ledarstandard, ledarbidrag, arbetsbidrag, struktur, kultur och värdegrund att sorteras i 3 olika modeller som ökar din förståelse för ledarskapet. Med LedarStegen blir det ordning och reda i din ledarhjärna. Jag ser flera användningsområden efter att ha läst boken. Egentligen borde det vara en personlig rättighet att förstå vad ledarskap innebär och vad du behöver fokusera på som ledare. Metoden är universell och med djup förståelse av bokens innehåll går den även att använda för att leda dig själv, din familj, din arbetsgrupp, din verksamhet, din kommun och din nation. Det är samma mekanismer som är viktiga för att människan ska känna sig stimulerad och vilja bidra med ett värdeskapande beteende till sig själv och andra."

Tove Thyni
Rektor, Stapelbäddsskolan i Malmö


"Boken var ett oerhört bra verktyg i vårt ledarskapsarbete inom Optinova. Den varvar tydliga modeller med
handfasta verktyg direkt applicerbara i vardagen. Jag var förvånad hur bra den även fyllde behover hos våra ledare oberoende om man varit ledare längre eller är ny på området, vilket effektiviserar vår utveckling av ledarskapet."
Anders Wiklund
Chief Executive Officer (CEO), Optinova Group

Jag tycker att boken är väldigt tydlig och konkret - praktiskt tillämpbar. För mig har formen av bokcirkel varit ett bra sätt att ta till mig innehållet i boken och gett mig en betydligt djupare förståelse än vad till exempel självstudier hade medfört. För mig har det blivit en självklarhet att alla företag som jobbar med någon form av strukturerat förbättringsarbete borde studera LedarStegen för att få en djupare förståelse för ledarskapets betydelse och innehåll. Detta för att ge sig själva möjligheten att bli en mer framgångsrik organisation.”
Johan Axelsson
VD och koncernchef för PARS-gruppen

Bolaget LedarStegen AB startade i oktober 2020 för att stödja dig som är chef att utveckla ditt och dina kollegors ledarskap,
MEN också för att stödja dig som utbildar och coachar chefer.
Baserat på LedarStegs-metodiken (med modeller, begrepp, övningar och verktyg) erbjuder vi tjänster som vi vet skapar skillnad för organisationens resultat, medarbetarnas trivsel och prestation samt, inte minst, för dig själv.

I samarbete med certifierade FFA-coacher och ackrediterade LedarStegs-utbildare erbjuder vi bland annat certifiering, rådgivning, organisationsanpassning av ledarprogram, nätverksträffar 
samt tillgång till material för utbildare och coacher.


VILL DU VETA MER OCH KANSKE DISKUTERA ETT UPPLÄGG FÖR DIG/ER?
Om du skickar in ett meddelande via formuläret nedan så kan vi ta en förutsättningslös diskussion baserat på just dina/era förutsättningar.
Om du skriver ditt telefonnummer i meddelande-rutan så försöker vi nå dig så snart jag får möjlighet.


ATT UTVECKLAS OCH UTVECKLA ANDRA

Vi finns till för att stötta chefer & ledningsgrupper
samt de som utbildar & handleder  ledare.

Om du vill veta med om vad vi erbjuder så välj den knapp nedan som passar dig bäst.


Om du själv är chef och ledare i första linjen - eller om du leder ledningsgrupper har vi erbjudanden till dig:

Om du arbetar med att hjälpa chefer och ledare att växa har vi program för certifiering och ackreditering:

Om du vill ingå i ett nätverk och dela kunskaper med andra:LedarStegen är enkel, men ändå ett kraftfullt hjälpmedel för att jobba med sitt ledarskap både individuellt och i grupp.
Gå in under fliken 'Köpa boken' för att se möjlighet till mängdrabatt.


Bygga Ledarskap  (Natur & Kultur, 2020) är en fördjupningsbok som bygger vidare på LedarStegens tre grundläggande modeller genom att bl.a. fördjupa hur man anpassar sitt ledarskap efter individen, laget respektive uppgiften.


VARFÖR? OM KUNSKAP & INSPIRATION FÖR LEDARSKAP

Världen idag, och våra organisationer, behöver bättre ledarskap - osjälviska ledare som hjälper andra (och sig själva) att bygga förmåga och attityd till allt bättre samarbete för allt bättre värdeskapande!
  Både behovet av, och insikter om, ett sådant ledarskap börjar sprida sig och sakta ersätta den gamla synen på chefsskap.

Det ger hopp - för bra ledarskap gör stor skillnad! Och, vi kan alla utveckla vårt ledarskap.

Men då måste vi skapa ledartid och nya vanor!

SKAPA LEDARTID OCH NYA VANOR

Tänk dig ett samarbete där alla bidrar fullt ut, med glädje och efter egen förmåga, för att skapa värde tillsammans. Tänk dig att leda en grupp människor mot ett sådant samarbete som gynnar alla verksamhetens intressenter.

Tyvärr upplever de flesta chefer att man inte har tid att ge bättre ledarbidrag. Dessutom är det många som inte bottnat i hur man gör. Det beror ofta på att den en enskilde chefen är utelämnad till att klara sin utveckling på egen hand - man får titta på kollegor, gå någon lösryckt kurs ibland och improvisera.
  Bra ledarutveckling kräver dock en röd tråd och att vi tränar i vår vardag. Det gör vi bäst med stöd av varandra, ett gemensamt språk om ledarskap samt verktyg för att frigöra tid och skapa nya vanor - nya vanor som gör att vi klarar "både-och".

BÅDE OCH

En chef förväntas göra massor under en dag - inte sällan sådant som är mindre viktigt eller tar för mycket av ens tid i anspråk.
  Som bra ledare måste man kunna välja bort för att välja till. Ibland måste man också kunna göra både och av till synes motstridiga saker.
  Till exempel måste man behärska Tuff Omsorg, dvs. utmana till bra arbetsbidrag och lärande (den hårda sidan) samtidigt som man verkligen bryr sig om både verksamheten och varje individ (den mjuka sidan).
En bra ledare utgår från detta för att välja bort vissa saker och istället ägna sig åt andra - som ger bättre ledarbidrag.

VI ERBJUDER ...

... konkret stöd för att du ska kunna prioritera din tid och ge allt bättre ledarbidrag. Vi hjälper enskilda chefer och hela ledningslag baserat på en unik metod, LedarStegen.

  LedarStegen skiljer ut sig från mängden genom att beskriva både helheten och detaljerna - både de stora dragen för ett modernt, värdebaserat och motiverande ledarskap och de konkreta ledarbidragen du kan ge i din vardag med stöd av verktyg.
  LedarStegen bidrar också på ett unikt sätt genom att lyfta fram ett enkelt språk för viktiga ledarskapsbegrepp, t.ex. "ledarbidrag", "FFA" (Förutsättningar, Förmåga och Attityd) och "Tuff Omsorg".

Vi gör det med stöd av ledarstegsmetodens tre grundläggande modeller (Bidragsmodellen, SamarbetsTrädet och LedarStegen) och med stöd av en rad konkreta verktyg som innebär att du kan träna, reflektera och utvecklas. Modellerna gör att du får en röd tråd i din utveckling.
  Du har nytta av dem både före, under och efter svåra situationer - för att förbereda dig, för att hantera situationen och för att lära bättre från det som hänt.
  Modellerna ger dig också stöd för hur du i vardagen kan bli modigare i hur du använder Tuff Omsorg för att bygga både Förmåga och Attityd.

Ledarutveckling börjar med genuin vilja. Har man den, så har vi kunskapen och strukturen för att stödja byggandet av ett hållbart bättre ledarskap.
  Om du vill göra resan, utlovar vi lärande, glädje och effektivitet - människor som växer och skapar allt effektivare arbetsflöden med hjälp av laganda och systematisk förbättring.

Vill det veta mer än det som finns här på vår hemsida - mejla info@ledarstegen.se 


RÖSTER OM BOKEN:

"För varje sida jag läste i boken, fick jag upp ögonen för mig själv & för vad jag faktiskt kan. Jag fick lite förståelse för vad dom andra såg i mig. Jag har faktiskt ledarkvaliteter som jag inte visste jag hade."
Malou
Produktionsledare


"Jag har helheten kring ledarstegen ständigt med mig , vilket är berikande och får mig att tänka och agera som ledare ur ett ständigt förbättringstänk.
Roberto Citterio
Chef Pedagisik Inspiration, Malmö Kommun


"Mkt inspirerande bok! Första gången jag rekommenderar en 'faktabok' till mina anhöriga!"

"Ovärderligt! LedarStegen är toppen, så konkret och användbar."

"LedarStegen superbra! Välskriven på ett sätt som gör att alla kan förstå."

"Boken var helt underbar att läsa. Kommer att ha användning av den i min ledarroll och i mitt privata liv."

"Fantastiskt inspirerande bok som är väldigt lättläst och tydlig! Rekommenderas!"

"Jättebra bok! Den kommer jag ha med mig i mitt fortsatta arbete och även ge mina ledare som jag leder."
Deltagare (6 chefer från fyra företag) i ProduktionsLyftets Startprogram "Lean Ledarskap"

"Tack! Tack för att jag har fått möjlighet att läsa denna bok! Det är precis det här jag har efterfrågat och eftersökt. Tuff omsorg med mod är mitt motto från och med nu! "

"För mig så känns Bengt Savéns bok som en sammanfattning av alla andra böcker vi har fått till denna kurs."

"Savéns bok vill jag alltid gå tillbaka till. Den har mycket som jag tycker är viktigt för mig som ledare. Jag vill köpa boken till enheten för att jag och mina underställda chefer ska läsa tillsammans så att vi kan reflektera kring vårt ledarskap."

"Bengts bok har för mig varit oerhört inspirerande och gett mig mycket i mitt eget ledarskap. Samtliga medarbetare på min avdelning har fått boken och vi har haft bokcirkel i boken + vi lånar ut boken till utvalda ledare i organisationen."

"Ledarstegen var den bok av alla som jag tyckte var mest lättläst, det var bra flyt och struktur i den. Boken tog upp ämnen och förklarade väldigt bra på ett begreppsmässigt plan men även med konkreta exempel på hur man som ledare skall agera i vissa givna situationer för att få önskat resultat."
5 deltagare i KTH-utbildningen Lean Ledarskap

"Trots mina många år som chef har jag aldrig träffat på en bok som LedarStegen. Att coacha ledare har blivit så mycket lättare. LedarStegen har blivit som en bibel på vår avdelning."
Jacob Kramer
Chef för verksamhetsutveckling, Länsförsäkringar


”Jag älskar LedarStegen! Det är härligt att höra teamledarna resonera i termer om FFA etc. när vi diskuterar olika ledarsituationer. Boken knyter ihop de värden som ligger bakom både Lean och Agil produktutveckling med välgrundad ledarskapsteori. I mitt arbete har boken blivit en utmärkt referensmanual för att låta teamledare och scrum-masters växa in i en framtida roll som projektledare. Jag rekommenderar så väl erfarna ledare som nybörjare att läsa och komma tillbaka till LedarStegen.”
Johan Segertoft
Projektledare, Saab Aeronautics


"Varje gång jag öppnar boken händer det - igenkännandet, inspirationen och lärandet, så motiverande!
Första gången hann jag knappt öppna boken förrän inspirationen infann sig. Tips om enkla åtgärder gav snabb effekt och mersmak. Jag uppskattar speciellt hur enkelt det är att ta till sig den röda tråden, samtidigt som det går alldeles utmärkt att dyka ner i en speciellt aktuell fråga, som en uppslagsbok. Numera följer den mig till sängbordet, vid resor och till stranden. Den har blivit en källa till energi och konkreta tips, för att fortsätta växa."
Lotten Tholander
VD, Nordiska Entreprenadsystem AB


Läs fler läsarkommentarer: Sagt om boken

RÖSTER FRÅN VÅRA UTVECKLINGSPROGRAM:

"LedarStegen har blivit ett jättebra hjälpmedel i min ledarskapsutveckling. Bra att vi alla ledare nu har gemensamma termer för vårt ledarskap."
Chef på Optinova

”Bokcirkeln i LedarStegen är en utbildning som är alldeles strålande! Den har givit stark igenkänning och vi har fått konkretisera och verbalisera essensen i gott ledarskap. Ett fantastiskt verktyg!”
Sofia Karami
Vice VD för PARS-gruppen


”För mig har denna resa varit otroligt nyttig.
  Bokcirkelträffarna har gett mig större insikt i min grupp, de chefer som är underställda mig.
  Jag har också fått nya insikter i många saker. Saker som jag kanske trott var rätt har jag efter diskussioner i gruppen fått en annan vinkel på. Jag har också kunna utrycka mig i vissa känsliga frågor med stöd av boken. Det har gett mig ökat självförtroende och samtidigt har det nog varit lättare för de övriga att förstå mig.
  Jag tycker dessutom att det vi har infört efter hand efter bokcirkelträffarna redan märks ute i organisationen.”
Avdelningschef

AKTUELLT

Nyligen:
•  En ny web-baserad kurs under utveckling.
•  Nätverket LedarStegen mötesserie pågår.
•  Den spanska boken säljs nu via nätet och utvalda bokhandlare i Spanien och Latinamerika.
•  En certifierings-utbildning har avslutats och ny har startats.

Snart:

•  Planer finns för nya utbildningsprogram i LedarStegen. Kontakta oss för mer info om öppen resp. kundanpassad utbildning.

LEDARSTEGEN PÅ LINKEDIN