"Inspirerande. En enkel modell. Jag vill lyfta den till mina underställda projektledare."
"Mycket bra. Materialet är utmärkt enkelt. Det finns många modeller på marknaden kring ledarskap. Jag tycker dessa är enklare att komma ihåg, förstå och beskriva/lära ut till andra."
"Bra upplägg och bra föreläsare! Jag tänker pröva 'Soft and Hard"'och MAA - och i större utsträckning låta det styra mitt ledarskap."
"Givande, isnpirerande och bra diskussioner." "Mycket lärorikt." "Mycket inspirerande."
Röster från ett executive-program

”Jag tycker seminariet var otroligt givande och strukturerat! Det gav insikt om mitt uppdrag och viktiga roll som ledare och jag blev inspirerad att aktivt använda mig av LedarStegen och SamarbetsTrädet.”
Marmar Moayedfar
enhetschef Karolinska sjukhuset


”Ett spännande ämne, bra uppdelat – jag skulle gärna haft en heldag. Jag ska läsa boken och börja en ny resa i min utveckling – följa upp och hålla i. Det var toppen. Tack!”
Martin Karlsson
Produktionsledare, HKScan

”Dessa 2 timmar, betyg 10!”
Förvaltningschef i Finspångs kommun


"“Det har varit en mycket intressant och lärorik dag. ”
Ann-Sofie Silvennonien, Social- och hälsovårdsdirektör, Borgå, Finland

SENASTE INLÄGGEN OM INSPIRATION (FÖRELÄSNINGAR OCH SEMINARIER):

Inspirationsföreläsning och ledningsgruppsseminarier

Mejla till info@braveship.com om du vill ha mer information om, eller beställa, inspirationsseminarium
(från en timme till en heldag) av författaren till LedarStegen och Bygga Ledarskap.SENASTE REFERENSER
 • Kvalitetsnätverket kommuner
 • Södertälje Science Park (SSCP)
 • Scanreco AB
 • Åkers Sweden AB
 • Helsingfors Landsting (HUS)
 • SKILL AB
 • SMEs via Produktionslyftet
 • Chalmers Executive Education
 • Kinda kommun
 • KTH Executive School
 • StrategiTorget
 • Karolinska LNP-kliniken
 • Toyota MH
 • HKScan Sweden
 • Bjuvs kommun
 • Östsvenska Handelskammaren
 • Finspångs kommun
 • Tekniska Verken Driftum AB
KURSER OCH UNIVERSITETSPROGRAM
LedarStegen är obligatorisk kurslitteratur på följande utbildningsprogram:

KTH, Kungliga Tekniska Högskolan
7,5HP-programmet
Lean Ledarskap

LiU, Linköpings Universitet
7,5HP-programmet
Hållbart Ledarskap med Lean

LedarStegen används också i andra utbildningar, t.ex. i"Bättre Ledarskap" vid Högskolan i Borås, samt i "Lean för ledare" av Chalmers Professional Education.

Sju deltagare i KTH:s Lean Ledarskap:
"För mig så känns Bengt Savéns bok som en sammanfattning av alla andra böcker vi har fått till denna kurs. Något som jag tar med mig mest från Bengts bok är hans FFA som han återkommer till. Vid varje problem som dyker upp kommer jag nog alltid ha det i bakhuvudet. Finns förmågan? Finns förutsättningen? Eller saknas attityden?"

"Ger en bra koppling till uppskattade föreläsningar. Mycket bra att falla tillbaka till när det gäller konkret ledarskap och psykologin bakom detta."

"Savéns bok vill jag alltid gå tillbaka till. Den har mycket som jag tycker är viktigt för mig som ledare. Jag vill köpa boken till enheten för att jag och mina underställda chefer ska läsa tillsammans så att vi kan reflektera kring vårt ledarskap."

"LedarStegen förklarar på ett mycket enkelt sätt fyra hörnstenar till riktigt bra ledarskap. Dessa fyra hörnstenar har jag på en tavla framför min dator så att jag   har dem med mig varje dag."

 ”'Tuff omsorg' som begrepp har även hjälpt mig (och kommer att fortsätta göra) att kombinera det mjuka och det hårda i ledarskapet."

"Bengts bok har för mig varit oerhört inspirerande och gett mig mycket i mitt eget ledarskap. Samtliga medarbetare på min avdelning har fått boken och vi har haft bokcirkel i boken + vi lånar ut boken till utvalda ledare i organisationen. FFA – förutsättningar, förmåga och attityd. För mig har det blivit ett mantra som jag säger för mig själv. Jag använder termerna Ledar- och Arbetsbidrag så mycket på jobbet att det i princip har blivit en standard."

"Ledarstegen var den bok av alla som jag tyckte var mest lättläst, det var bra flyt och struktur i den. Boken tog upp ämnen och förklarade som väldigt bra på ett begreppsmässigt plan men även med konkreta exempel på hur man som ledare skall agera i vissa givna situationer för att få önskat resultat."

NÅGRA RÖSTER

"Superintressant och bra visualiserat!" ... "Fantastiskt bra med bilden på vad ledningsgruppens bidrag bör vara!" ... "Enkelt och tydligt! ... "Inspirerande!" ...
"Bra röd tråd." ..."Väl förklarat och konkret, med tydliga vägar att implementera teorin." ... "Bra modell att hänga upp ledarskaps-utvecklingen på." ... "
Tydligt och pedagogiskt" ... "Jättebra!" ... "Mycket bra! Tack!”
Deltagare SSCP:s frukostseminarium

"Det har varit en mycket intressant och lärorik dag. Jag tycker om sättet du föreläser på – en nivå som inte för abstrakt och som inspirerar att lära sig mer.”
Ann-Sofie Silvennonien, Social- och hälsovårdsdirektör, Borgå, Finland
 
“Det var lärorikt och tankeväckande – det har gett mig nya insikter. Jag har lärt att jag ska gå ut till enheterna, titta mig i spegeln och dra bättre nytta av den potential som finns i min personal. Jag kommer att visualisera, skapa pulsmöten och klargöra våra mätetal.”
Kirsi Ala-Jaakkola, chef äldreservice, Rareborgs stad, Finland

"Det var mycket intressant, praktiskt, hands-on och tydligt. Härligt engagemang!"

”Jag tycker seminariet var otroligt givande och strukturerat! Det gav insikt om mitt uppdrag och viktiga roll som ledare och jag blev inspirerad att aktivt använda mig av LedarStegen och SamarbetsTrädet.”
Marmar Moayedfar
enhetschef Karolinska sjukhuset


”Seminariet var mycket givande och lätt att förstå. Vi hade möjlighet att diskutera och reflektera. Toppen att vi fick en bok som vi kan fördjupa oss i. Jag blev inspirerad att använda de modeller/metoder som vi fick lära oss. "FFA" kommer att bli till stor hjälp för att analysera både mitt ledarskap och medarbetarnas arbetsbidrag.”
Venus Alizadeh Theander
enhetschef Karolinska sjukhuset


”Jag blev inspirerad till att faktiskt sätta igång att ’ta tag i mitt ledarskap’.” ... ”Mycket bra med stegen och FFA! Det kommer jag absolut ta till mig.” ... ”Jag blev inspirerad till att se över mitt eget ledarskap, bottna i vad vi faktiskt gör.” ... ”Mycket intressant föreläsning. Det var tydligt och begripligt. Inspirerande!” ... ”Jag blev inspirerad till att ta med mig stegen i min egen grupp och i ledningsgruppen.” ... ”Jag tycker att det är skönt med modeller som sätter fingret på det viktiga.” ... ”Jag blev inspirerad till att jobba med TUFF OMSORG MED MOD.”
Röster från kvinnligt nätverk

"Mycket värdefullt! Budskapet är tydligt och enkelt – lätt att översätta till min arbetsplats. Jag blev inspirerad till att ta reda på om jag ger rätt ledarbidrag och hur jag kan utmana mina medarbetare bättre.”
"Det var givande, lärande och utvecklande. Bra mix mellan teori och grupparbete. Jag blev inspirerad att förbättra allas upplevelse av tillhörighet, att bli sedda och deras upplevelse av att göra skillnad.”
"Mycket bra bilder som sammanfattar och hänger ihop. Jag fick idéer till vår dagliga styrning och till vår vision.”
"Ett spännande ämne, bra uppdelat – jag skulle gärna haft en heldag. Jag ska läsa boken och börja en ny resa i min utveckling – följa upp och hålla i. Det var toppen. Tack!”
Chefer inom HKScan

”Jag tycker att FFA-modellen givit mig ett nytt sätta att tänka, vilket jag redan haft glädje av i ett av mina arbetslag.”
”Bra med reflexionstid och öppna diskussioner – få höra andras tankar. Jag tänker absolut pröva pulsmöten och ha stegen levande i mitt huvud för att nå längre. Du har gjort det mycket tydligt.”
”Jag tycker att jag har fått se vår verksamhet och mitt ledarskap med andra ögon. Jag vill höra mer!”
”Dagen gav mig mycket stort värde. Jag tänker pröva pulsmöten och arbeta med bekräftelse som feedback i större utsträckning.”
”Det gav mig mycket att få diskutera och förstå boken – och få ta del av författarens tanke med den. Jag insåg att jag ska göra mer av det som är viktigt men inte så bråttom.”
Rektorer och förskolechefer i Bjuv

”Bra! Inspirerande. Pedagogiskt upplagt. Du fick med mycket på 2 timmar.”
”Mycket bra. Inspirerande! Jag såg hur peppade cheferna blev. Bådar gott för fortsatt arbete.”
”Dessa 2 timmar, betyg 10!”
Chefer i Finspångs kommun
... OCH YTTERLIGARE NÅGRA

"Jag tycker att det öppnade mina ögon för vad en ledare bör ha för roll/arbetsuppgifter. Mycket intressant.”
”Det visade på enkla metoder som jag kan använda i in min vardag.”
”Det var mycket inspirerande, bra med verkliga och konkreta exempel.”
”Jag tycker att det var väldigt intressant med FFA-tänket och de olika arbetsmodellerna. Jag kommer att testa dessa på min verksamhet.”
"Jag blev inspirerad till att UTMANA mig själv så att jag kan utmana medarbetaren.”
”Jag kommer att jobba vidare med min grupp och personerna i gruppen utifrån Ledarstegens verktygslåda. Framförallt vill jag bli bättre på att arbeta med attityd.”
”Jag tänker stanna upp i vardagen och mera aktivt jobba med FFA.”
Röster från Toyota MH/ produktutveckling

”Jag blev inspirerad att tänka FFA i vardagen – ett enkelt sätt att snabbt analysera situationer för att se vart vi ska lägga krutet.” David, verkstadschef
”Jag tycker att det vara användbara modeller som jag kan använda direkt. Jag blev inspirerad att förenkla de till synes svåra problemen genom att analysera dom med FFA.” Hanna, produktionsledare
”Jag tycker att vi fick igång mycket intressanta diskussioner och jag blev inspirerad till att jobba ännu mer med ledarskapet.” Andreas, produktionschef och uppdragsgivare
Röster efter work-shop i LedarskapsDiagnos

"Det gav en jättebra överblick av vad som är viktigt när det kommer till ledarskap.”
”Tycker om modellen som gör det enkelt o tydligt att se var man befinner sig”
”Tuff omsorg är något jag måste pröva mer och förstå hur jag ska nå dit.”
”Jag blev inspirerad till att våga. Inser hur viktigt modet är och vill träna på det. Ska hem och läsa boken! Tack”
Deltagare i öppet seminarie, Eskilstuna

”Tack Bengt för en mycket uppskattad föreläsning om LedarStegen! Vi i ledningsgruppen blev mycket inspirerade både av LedarStegsModellen och dina många intressanta erfarenheter kring utveckling av verksamheter.”
Peter Ols, VD Tekniska Verken Driftum
Det var bra och givande både på kort och lång sikt! Jag blev inspirerad att tänka FFA dagligen.”
”Jag kommer använda mig av Tuff Omsorg. Jag är konflikträtt, men fick ett verktyg."
"Jag ska verkligen Se matchen, prioritera rätt möten och ge ännu mer feedback."
Chefer i Östsvenska Handelskammarens ledarnätverk
EXEMPEL PÅ FÖRELÄSNINGAR OCH WORK-SHOPS OM LEDARSTEGEN
 • Work-shop i LedarskapsDiagnos
 • "LedarStegen för projektledare"
 • "The Leader's Ladder" för chefer från europeisk flygindustri (ECALAS)
 • Utbildningsdag: ledningsgruppen för social-förvaltningen i Kungsör
 • LedarStegen för ledningsgruppen ICA Maxi i Eskilstuna
 • Inpirationsföreläsning "Lean för medarbetare"
 • "LedarStegen" på Knowledge sharing seminar, Ericsson
 • "LedarStegen i produktutveckling" för Toyota BT
 • "LedarStegen" för ledningsgruppen, Tekniska Verken Driftum AB
 • Bokcirkel: LedarStegen för chefer inom produktutveckling, Göteborg
 • "LedarStegen" för nätverket Kvinternet
 • "LedarStegen för Saabs kvinnliga nätverk Athena
 • "LedarStegen" för IK:s nätverk för kvinnor med ledartalang
 • "LedarStegen" för Industri-kompetens Lean-nätverk