AV ANNA CELSING

Det här skulle jag vetat då jag stod i början av min ledar- och chefskarriär,
var den första tanken som slog mig efter att ha läst boken LedarStegen. Sedan infann sig insikten om att det är en ständigt pågående process att utvecklas som ledare.

Du kommer att läsa boken med dina glasögon utifrån dina erfarenheter. Men när jag klättrar upp för LedarStegen lutad mot mitt träd, ett steg i taget, med mina utmaningar och sammanhang, då reflekterar jag över de många paralleller jag ser mellan olika typer av ledarskap som jag själv sett. Jag får också en teoretisk bekräftelse på ledarskap som jag upplevt lett till mätbar framgång. Senast som produktionschef på ett företag där vi i ledningen tillsammans påbörjade en resa som på 5 år resulterade i mer än en halverad kassation, halverat antal kundklagomål och mer än en fördubbling av produktiviteten. Som kronan på verket för detta arbete tilldelades vi Svenska Lean-priset 2015. Grunden till den framgången kan mycket väl tillskrivas ett ledarskap med Tuff Omsorg, som Bengt Savén så väl uttrycker det. Utan att veta formeln på förhand skapade vi förutsättningarna för att lyckas, tränade oss och medarbetarna samt jobbade med attityder och byggde en lärande kultur (eller som det heter i boken: vi stärkte FFA, dvs. förutsättningar, förmågor och attityder).

Vi bottnade tidigt i våra mål och vision (Bottna), synliggjorde flöden, arbetsuppgifter och deadlines (Synliggör). Vi fortsatte sedan med att hitta våra verktyg för att identifiera och åtgärda grundorsaker samt skapade en struktur och förutsättningar för ledare att se sina medarbetare (Se). För att komma vidare mot vår vision och högt uppsatta mål var vikten av att utmana stor och att göra det i en lagom dos utan att skapa stress (Utmana). Att bygga högpresterande lag är en fantastiskt givande uppgift för en ledare, som jag själv aldrig upplevt att jag blivit klar med (Bygg).

När du klättrar uppför LedarStegen steg för steg kommer du successivt att utveckla en strategi och struktur för vart du vill ta ditt unika ledarskap. Du kommer också i appendixen hitta en guldgruva som jag varmt rekommenderar dig att utforska och finna guldklimpar i. Reflektera gärna tillsammans med kollegor eller i din ledningsgrupp och behållningen kommer att öka ytterligare.

Det är med stor glädje och förhoppning jag skriver dessa rader. Glädje för att jag tycker LedarStegen är en fantastiskt bra och pedagogisk handbok i ledarskap. Förhoppning för att jag hoppas och tror på dess stora spridning bland ledare, nya såväl som erfarna, i stora såväl som små organisationer. LedarStegen guidar dig på resan mot ditt mästerliga ledarskap. Ett litet steg i taget utifrån dina egna förutsättningar.

Anna Celsing
Företagsledare och ledarskapscoach

AV JASON MARTIN

Tillbaka till huvudsidan om boken: LEDARSTEGEN


”Följ mig!”
Det är en fras jag både har hört och själv har sagt vid otaliga tillfällen som major i Försvarsmakten. Den fungerar nästan alltid. Varför den fungerar är en intressant fråga, men ännu intressantare kanske är varför den ibland inte fungerar? Vad är egentligen ett framgångsrikt ledarskap? Det finns ett generalsvar på den frågan; var en föregångare, eller lead by example. Bengt Savéns bok impregneras av detta svar, i alla delar, vilket bekräftar en stor del av mina ledarerfarenheter och gör boken trovärdig. Det märks att Bengt har varit med. På riktigt.
Men att föregå med gott exempel fungerar bara om man grundlagt sitt ledarskap ordentligt och det är därför jag önskar att jag hade haft LedarStegen som ung officer för mer än 20 år sedan, eller när jag bytte karriär till konsult och sedermera företagsledare ett drygt decennium senare.
 
En av mina viktigaste ledarerfarenheter, vilken också är ett genomgående tema i LedarStegen, är hur otroligt viktigt byggandet av laganda är för ett framgångsrikt ledarskap. Alla ska kunna känna samhörighet, motivation och en högre mening som går utöver personliga intressen, eller som det uttrycks i boken: ”en för alla, alla för en”. Enligt mina erfarenheter är det bästa sättet att skapa en sådan laganda att visa Tuff Omsorg och dagligt Mod. Att, i vardagen, våga utmana och ställa krav på sina medarbetare och samtidigt visa omsorg är inte bara avgörande, det är dessutom en svår balansgång, framförallt för oerfarna ledare.
 
”Det finns inga genvägar till att bli en bra ledare” upprepades tidigt i min karriär. Så här i efterhand är jag dock övertygad om att det faktiskt finns genvägar. Jag inser nu att jag utvecklades med stöd av egna erfarenheter och bra förebilder, MEN att jag saknade en bra och praktiskt orienterad handbok, guide eller ledstång för att utforma mitt personliga, vardagliga ledarskap. Bengt Savéns bok är just en sådan rak och tydlig handbok fylld med praktiska verktyg för det vardagliga ledarskapet. Även om den, på ett positivt sätt, skiljer sig från mycket av den ledarskapslitteratur jag plöjt genom åren så finns det mycket i LedarStegen som taktar mot modern ledarskapsforskning och moderna förändringsorienterade ledarskapsteorier. Exempelvis lyfter LedarStegen fram moraliska aspekter, värderingar, känslor och förändringorientering samt vikten av resultatet, att åsidosätta egenintresset samt betydelsen av personligt ansvar vilket återfinns i de välutvecklade teorierna om transformativt respektive transaktionellt ledarskap.
 
Jag är övertygad om att LedarStegen i allt väsentligt fungerar på alla nivåer i både dagens och morgondagens organisationer – såväl i näringsliv som i offentlig sektor. Som sagt, jag önskar att jag vore 20 år yngre …
 
Jason Martin
Organisations- och ledarskapsforskare

AV RENÉE BERGLUND

Min resa
Jag tror många med mig känner att det är lätt att fastna i ekorrhjulet där det ena uppdraget avlöses av det andra och veckorna rullar på. För min del öppnades en möjlighet att få näsan över ytan i samband med ett seminarium om LedarStegen våren 2015. När familjen en tid senare skulle till Barcelona på en semestervecka hade jag svårt att slita mig från boken. Jag var övermäktigt förtjust av hur Bengt Savén kunde koppla samman essensen av lean och ledarskapsteori och få det så enkelt och lekande lätt. Jag var bokstavligen talat euforisk, ja det gick nästan att jämföra med endorfinkicken efter ett maratonlopp. Så underbart härligt!

För mig gav läsningen en rejäl tankeväckare vilket ledde till en del frustration och frågor: Var är jag i mitt ledarskap och var vill jag vara? respektive Var är vår lokala ledningsgrupp och var anser jag att vi borde vara? Svaren var två differenser, två möjligheter.

Vår regionsledning visade sig brottas med samma frågor som jag gjorde. Det gav mig hopp. Det gjorde också ädelostprincipen, dvs. att man ska gräva där man står. Jag målade upp en drömbild: Tänk om jag kunde få en mentor som kunde coacha mig att leva LedarStegen. Tänk om jag kunde göra resan med min närmsta kollega, med en naturlig stöttning i vardagen. Då en hissnande tanke. Idag lever vi den drömmen.

Det som både jag och min kollega fascineras över är hur vi gång på gång går tillbaka till boken och får nya nycklar som hjälper oss i vardagen. Ett exempel är begreppet Tuff Omsorg. Det har successivt fått nya dimensioner genom att vi i vardagen tränar på att kombinera vårt ledarskap utifrån mod och omtanke, samt med krav på personligt ansvar.

LedarStegen har gett mig struktur i vardagen men även utmaningen att fokusera på mina ledarbidrag. Det känns som ett härligt långlopp där jag just passerat 10 km-skylten. Min förhoppning är nu att LedarStegen ska bli en naturlig del av vårt utvecklingsarbete i hela ledningsgruppen. Tänk när vi alla passerar mållinjen, vilken kraft, vilken styrka!

Renée Berglund
Enhetschef Försäkringskassan

Från intervju i Kinda-Nytt med nytillträdda kommunchefen i Kinda Kommun, Rosie-Marie Fors

SAGT OM BOKEN - LÄSARKOMMENTARER

"Varje gång jag öppnar boken händer det - igenkännandet, inspirationen och lärandet, så motiverande!
Första gången hann jag knappt öppna boken förrän inspirationen infann sig. Tips om enkla åtgärder gav snabb effekt och mersmak. Jag uppskattar speciellt hur enkelt det är att ta till sig den röda tråden, samtidigt som det går alldeles utmärkt att dyka ner i en speciellt aktuell fråga, som en uppslagsbok. Numera följer den mig till sängbordet, vid resor och till stranden. Den har blivit en källa till energi och konkreta tips, för att fortsätta växa."
Lotten Tholander
VD, Nordiska Entreprenadsystem AB

LedarStegen är en fantastiskt bra bok! Jag önskar bara att jag hade läst den för så där en 12 år sedan. Bengt Savén har på ett pedagogiskt sätt fått fram kärnan i ledarskapet och en enkel struktur att följa för att bli framgångsrik. Kanske tilltalar boken mig eftersom jag genom egna erfarenheter nått liknande insikter om vad som är viktigt i ledarskap. Framför allt gillar jag kombinationen av lean och ledarskap som förs fram på ett enkelt och begripligt sätt."
Anna Celsing
Produktionschef, Nolato Meditech
 (vinnaren av Svenska Leanpriset 2015)

”LedarStegen är en fantastisk handbok för att kunna utveckla ett gott och effektivt ledarskap. Förutom formen – som präglas av ett pedagogiskt upplägg, tydlig struktur samt ett enkelt och direkt språk – så tilltalas jag framförallt av budskapen att bra ledare måste visa 'tuff omsorg med mod' samt 'se människan och matchen'. Jag önskar att jag hade haft den här boken för drygt 20 år sedan som ung fänrik! Jag skulle utan tvekan rekommendera denna bok till varenda ledare jag känner (och inte känner), oavsett miljö, bakgrund och nivå. Detta är en bok att regelbundet återkomma till!"
Jason Martin
Ledarskapsforskare, Linköpings Universitet

(tidigare major i Försvarsmakten och företagsledare)

”Boken LedarStegen har gett mig många genomtänkta verktyg för att utöva mitt ledar- och chefskap. Ledorden är FFA: Förutsättning, Förmåga och Attityd. Bengt Savén har ett fantastiskt talande språk, att formulera och uttrycka sig i text, vilket ibland känns som att vara med på en resa. Jag vill varmt rekommendera den här boken till mina kollegor. Boken har gjort mitt uppdrag så mycket intressantare och mer utvecklande.”
Annette Svensson
Enhetschef, Universitetssjukhuset i Linköping


”I sin bok LedarStegen framhåller Bengt Savén vikten av tuff omsorg. Som ledare behöver du ge dina medarbetare förutsättningar att utveckla sina förmågor men samtidigt också kravställa individen gällande rätt attityd. Denna bok ger hela bilden av vad som krävs av en bra ledare och på samma gång utmanar den läsaren på ett positivt sätt. I mitt tycke den bästa ledarskapsbok som skrivits.”
Andreas Westergren
Produktionschef, Saab Aerostructures


”Bengt Savéns bok LedarStegen är egentligen två böcker i en. Han lyckas behandla både de kulturella och filosofiska aspekterna av att utvecklas och bli en bättre ledare, samtidigt som han levererar en hel verktygslåda av konkreta metoder för att stötta, strukturera och följa upp sin verksamhet. Han smälter ihop egen visdom och erfarenhet med vedertagna teorier såsom Lean och the Care and Growth Model till nya insikter om ledare och följare som bådar gott för framtidens organisationer!”
Anette Olovborn
Improvement manager, Swedbank


”LedarStegen är skriven på ett väldigt enkelt och lättförståeligt sätt. Tuff omsorg är ett begrepp jag personligen gillar då bra ledarskap handlar både om att du måste ha ett genuint intresse för människor och samtidigt vilja nå mål och resultat i din verksamhet. Jag vill definitivt rekommendera denna bok till chefer/ledare på alla nivåer i organisationen.”
Roger Svensk
Operations Manager IKEA Industry

Många ledarskapsböcker fokuserar på att beskriva vad ledarskap är. Bengt Savén beskriver hur man gör det. LedarStegen beskrivera de mest centrala systemen i ledarskap, men också hur dessa interagerar med varandra. Att beskriva detta på ett sätt som väcker reflektion hos läsaren klarar bara den som själv har ett väl utvecklat och medvetet ledarskap. Den som söker en bok med en sammanhållen röd tråd och som är skriven för den tid vi lever i nu kan sluta leta. En av de absolut bästa böckerna i ämnet som jag har läst.”
Calle Jönsson
Seniorkonsult Carpenova

”Jag älskar LedarStegen! Det är härligt att höra teamledarna resonera i termer om FFA etc. när vi diskuterar olika ledarsituationer. Boken knyter ihop de värden som ligger bakom både Lean och agil produktutveckling med välgrundad ledarskapsteori. I mitt arbete har boken blivit en utmärkt referensmanual för att låta teamledare och scrum-masters växa in i en framtida roll som projektledare.  Jag rekommenderar så väl erfarna ledare som nybörjare att läsa och komma tillbaka till LedarStegen.”
Johan Segertoft
Projektledare, Saab Aeronautics

"Bengt Savén har med LedarStegen lyckats konkretisera vad som krävs av en bra och framgångsrik ledare och chef. Han har dessutom gett oss raka och tydliga metoder för att ändra ledarskapsbeteendet så att ledarskapsbidraget ökar. Det ger ett mycket bra underlag för ledningsgrupper och chefer för att diskutera och förbättra sitt ledarskap.”
Peter Palmér
Senior Manager Process Support, Scania

”LedarStegen är en mycket bra bok som precis lyfter fram det sorts ledarskap som jag föredrar. Eftersom jag personligen har mycket positiva erfarenheter av både Lean och Care and Growth Model blev jag väldigt glad att se att boken lyckats gifta samman de två. Bokens illustrationer är mycket bra och gör budkapet lättbegripligt. Verktygen och exemplen bidrar också till att göra LedarStegen till en komplett handbok som täcker in vad en ledare och chef behöver för att hantera svårare problem, men även det dagliga arbetet att hela tiden förbättra sitt ledarskap och föra gruppen vidare.”
Mattias Lindström
Fabrikschef, Saab Support and Services

”LedarStegen beskriver vikten av att sträva efter ett värderingsstyrt och aktivt ledarskap på ett begripligt sätt.
Personligen fastnar jag för de konkreta tips som ges för hur ledarna måste agera för att få sig själva och medarbetarna att utmanas och växa.”
Johanna Strömgren
Head of Lean Center, KTH

”LedarStegen ställer människan i fokus och det märks att den är skriven av någon som brinner för ämnet – vilket gör texten levande och intressant. Boken tar med många detaljer och varvar praktiska exempel med teori. Innehållet blir inte för övergripande eller svepande. Extra plus för de konkreta verktygen i appendix – mycket bra med tydliga beskrivningar om hur man praktiskt kan gå tillväga.”
Pia Rundgren
HR-chef, affärsområde Aeronautics, Saab

"Som ledare måste man hela tiden utvecklas. Det handlar om att förstå sina egna drivkrafter, att engagera sig i rätt frågor och att hitta förhållningssätt som gör att organisationen mår bra och levererar på bästa sätt. LedarStegen hjälper till i detta arbete och ger utmärkt stöd i den process av självreflektion som varje ledare måste genomgå.”
Dan Eliasson
Rikspolischef