TUFF OMSORG – en värdegrund för Ditt ledarskap?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Har du bottnat i vad ditt Ledarskap ska stå för?

Bengt Savén skriver i boken LedarStegen från 2023 (s. 38):
”Min slutsats blir att man som ledare ska kunna vara tuff utifrån att man bryr sig, men sedan inte vara det i onödan. Tuff Omsorg är en sammanfattning av svaret på vilken typ av ledare de flesta av oss vill följa – och speglar därför kärnan i begreppet ledarskap.”

Vi som jobbar enligt LedarStegen (se www.ledarstegen.se) utgår ifrån att grunden för bra ledarskap är att man bryr sig både om den enskilda medarbetaren OCH om verksamhetens resultat och övriga intressenter (t.ex. kunder, ägare och samhälle/miljö).

Ledaren bryr sig genom sitt agerande, sina ledarbidrag. Och sättet man bryr sig på kan ta sig uttryck som allt ifrån närvarande lyssnande och coachning till tydliga krav och tillrättavisning.

Lycka till med dina ledarbidrag! … och välkommen att kontakta oss i nätverket!
hälsar vi på LedarStegen genom

Ingemar Rygert

LedarBidragsBloggen

LedarBidragsBloggen kallar vi LedarStegens plats för inlägg och inspiration kring Ledarskap. 

Vår mission: 
Bra Ledarskap, på alla nivåer,
i alla organisationer.

Tidigare inlägg

Share the Post:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

relaterade inlägg