Vårt utvecklingsbibliotek

... det så kallade LedarStegen DNA-biblioteket

Via en licens får du tillgång till uppdaterade versioner av:
  • Figurerna i boken
  • Övningar
  • Metodbeskrivningar (för bl.a. programupplägg & FFA-coachning)
  • Handledningar 
  • Rådgivning

Tillgång till utvecklingsmaterial

Om du eller din organisation vill ha rätten att använda figurer, övningar och handledningstips för LedarStegen kan du för en låg avgift köpa den rätten via ett licensavtal. 

Som licenstagare får du tillgång upphovsrättsskyddat material för att kunna utveckla egna utbildnings-, marknadsförings- och coachningsunderlag. Avtal finns både för internt bruk och för affärsverksamhet (för egen-konsulter/coacher och utbildningsföretag). Kontakta förlaget på  info@braveship.com för mer information.


Grunda med certifiering


För att kunna använda vårt LedarStegen-material på bästa sätt erfordras en förståelse av modeller, termer och verktyg. Den förståelsen får du via våra program för certifiering och ackreditering.
Exempel Ledar-A3:an


Observera att figurer och bilder inte får användas utan källhänvisning/copyright-märkning (Savén, LedarStegen) .  
Figurer får heller EJ användas i kommersiella sammanhang (t.ex. i betalda kurser) eller i upprepad internutbildning utan skriftligt tillstånd och/eller licensavtal. Även för utdrag ur böcker och utbildningsmaterial krävs skriftligt tillstånd.
För boken Bygga Ledarskap krävs även tillstånd från förlaget Natur & Kultur.

 Vi uppmuntrar dock användningen av vårt material, och vill stödja dig att göra det på ett bra sätt,
så tveka inte att höra av dig till
 info@ledarstegen.se