TJÄNSTER KOPPLADE TILL BOKEN LEDARSTEGEN

UTVECKLA LEDNINGSGRUPPEN
Vårt upplägg för utveckling av ledningsgrupper följer normalt dessa tre steg:
1. Ett inspirations- och uppstartsseminarium (ca 4 h)
2. Intro-program för ledningsgrupper: Avstamp för ledningslag (4* 3 h)
Programmet syftar till att ge alla cheferna i en ledningsgrupp en gemensam grund med förståelse för de viktiga begreppen och de tre bärande modellerna i LedarStegen – samt koppla det till den egna verksamhetens utmaningar. Det innehåller 4 workshops om 3 timmar vardera.
3. Skräddarsytt program baserat på en nulägesanalys, med eller utan personlig coachning.

INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR

Vi erbjuder föreläsningar från en till tre timmar med syftet att inspirera chefer och projektledare till nästa steg i sin utveckling.

HALV- OCH HELDAGSSEMINARIER

Vi erbjuder halv- och heldagsseminarier för ledningsgrupper och hela organisationer. Seminarierna genomförs oftast som s.k. work-shops där genomgångar varvas med grupparbeten och diskussioner. Upplägget utgår från de tre grundläggande modellerna i LedarStegen men kan i övrigt riktas mot era specifika behov.

BOKCIRKELSTÖD
Väljer ni att använda LedarStegen som underlag för en bokcirkel (t.ex. i din ledningsgrupp) har ni möjlighet att anlita oss för facilitering ev helheten eller för riktade diskussioner, t.ex. för de kapitel i boken ni önskar en fördjupning inom.

COACHNING AV HÖGRE CHEFER OCH LEDNINGSGRUPPER
Vi erbjuder dig som är chef över chefer personlig rådgivning eller coachning för dina nästa steg i din egen ledarutveckling. Om du så önskar erbjuder vi också stöd till hela ledningsgruppens utveckling.

UTBILDNINGSPROGRAM, NÄTVERK OCH ANDRA SAMARBETEN
BraveShip samarbetar i Sverige med Nätverket LedarStegen (ett nätverk av ledarskapskonsulter och coacher byggt runt LedarStegen) för att erbjuda hela ledarutvecklingsprogram baserat på LedarStegsModellen. Nätverket samarbetar i sin tur med CoachAkademin för att erbjuda utvecklingsprogram med teori, varvat med coachning.

Vi erbjuder också certifiering i LedarStegen, nätverkande och licenser: mer info.

Maila oss så berättar vi mer om vad vi har att erbjuda och hur vi kan anpassa det för era behov info@ledarstegen.com

Läs gärna våra referenser!