Bygga Ledarskap med LedarStegen
 en sida från NÄTVERKET LEDARSTEGEN

Har du letat efter EN bok med EN metod som du och er ledningsgrupp kan utvecklas med hållbart över tid? Då har du kommit rätt!

Här hittar du information om böcker, metod, kurser mm. från oss i Nätverket LedarStegen

För information om vårt 'stora nätverk' - klicka på knappen NÄTVERKET ovan.
För information om vårt nätverk för certifierade - klicka på VÅRA COACHER ovan.

"Det funkar!"

 • "Äntligen en ledarskapsbok som handlar om vad människor behöver veta, förstå och uppleva!"
  Tove Thyni, rektor Stapelbäddsskolan "Äntligen en ledarskapsbok som handlar om vad människor behöver veta, förstå och uppleva!"
 • "Savén sätter strålkastarljuset på ett sedan lång tid underskattat område: effektivt ledarskap."
  Thomas Sabel, HR-chef "Savén sätter strålkastarljuset på ett sedan lång tid underskattat område: effektivt ledarskap."
 • "I mitt tycke den bästa ledarskapsbok som skrivits.”
  Andreas Westergren, utvecklingschef "I mitt tycke den bästa ledarskapsbok som skrivits.”
 • "En fantasksikt bra bok med en enkel struktur att följa för att bli framgångsrik."
  Anna Celsing, produktionschef "En fantasksikt bra bok med en enkel struktur att följa för att bli framgångsrik."
 • ”LedarStegen är en fantastisk handbok för att kunna utveckla ett gott och effektivt ledarskap. "
  Jason Martin, ledarskapsforskare ”LedarStegen är en fantastisk handbok för att kunna utveckla ett gott och effektivt ledarskap. "
 • "Jag har helheten kring LedarStegen ständigt med mig, vilket får mig att agera som en ledare."
  Roberto Citterio, Malmö stad "Jag har helheten kring LedarStegen ständigt med mig, vilket får mig att agera som en ledare."
The Leader's Ladder
in English ​click here  
La Escalera al Liderazgo
en español clic aqui 

Bättre ledarskap är avgörande ... och möjligt!

LedarStegen är en mycket uppskattad bok för att både utveckla sitt eget ledarskap och att utvecklas tillsammans.
Den är kraftfull samtidigt som den är mycket enkel och praktisk. Därmed blir den ett effektivt långsiktigt stöd för både enskilda chefers och lednings-gruppers utveckling.
LedarStegen är dock mer än namnet på en bok, det är också namnet på effektiv metodik för ledarutveckling.

Ny utgåva

Från oktober 2023 finns LedarStegen i en ny och utvecklad utgåva.
Boken har fått en helt ny inledning och förstärkts bl.a. avseende metodbeskrivning för ledningsgrupper samt beskrivningar av drivkrafter, FFA-coachning och Anpassat ledarskap. Dessutom har reflektionsfrågor adderats och appendix utökats med förklaringar av Chefsfällan och Ledar-A3:an.


Vår mission är att

GÖRA BRA LEDARSKAP TYDLIGARE, ENKLARE ... OCH ROLIGARE

Vi stödjer dig som är chef att utveckla ditt och dina kollegors ledarskap, MEN också dig som utbildar och coachar chefer.

Baserat på LedarStegs-metodiken (med modeller, begrepp, övningar och verktyg) kan vi tillsammans skapa skillnad för organisationens resultat, medarbetarnas trivsel och prestation samt, inte minst, för dig själv. Vi erbjuder kunskap, utbildningsmaterial och handledning baserat på LedarStegs-metodiken ... och vi arbetar med ledningsgrupper i vitt skilda branscher - såväl i privat som offentlig sektor. Vi bjuder in dig som brinner för bättre ledarskap att certifiera dig och engagera dig som partner-kollega med oss. Hör av dig om du vill ha stöd eller vara med! 


Ord från Bengt:
"Med åren, med erfarenheter från olika chefsroller, parallellt med forskning & handledning i akademin, har jag blivit alltmer övertygad:

  Nyckeln till framgång - för både individ, arbetsgrupp, organisation och samhälle - ligger i bättre ledarskap!

Hemligheten i att lyckas med det stavas insikt, ledartid och bättre vanor - eller som jag summerar det: "Systematisk Ledarskapsutveckling".
Det kräver att vi lyfter upp ledarskapsutveckling på agendan parallellt med att vi kompletterar med enkla modeller och begrepp som gör det möjligt att mer effektfullt tänka, prata & göra ledarskap.

LedarStegen har de senaste åren kommit att användas av allt fler chefer i både privata och offentliga organisationer. Systematisk förbättring av både verksamhet och chefers ledarbidrag är en central del i LedarStegs-metodiken. Grunden till hur man förbättrar och lär, samtidigt som man levererar effektivt, är hämtad från bl.a. neurovetenskap och framgångsrik tillämpning av Lean & Agile. Erfarenheterna är mycket positiva, med kommentarer som 'Det bästa vi har gjort!' , 'Det fungerar!'.

Tillsammans med de certifierade coacherna i Nätverket LedarStegen har jag utifrån dessa erfarenheter kunnat förfina LedarStegs-metodiken för att allt bättre stödja dig som vill utveckla ditt eget ledarskap eller ledarskapet i hela din ledningsgrupp eller organisation." 
 

Bengt Savén 

VÅRT ERBJUDANDE TILL DIG

LedarStegen erbjuder i samarbete med Braveship och certifierade LedarStegs-coacher:

 • rådgivning och coachning

 • kurser och organisations-anpassade ledarutvecklingsprogram

 • erfarenhetsutbyte via nätverk

 • utbildning i FFA-coach-tekniken till Certifierad Coach LedarStegen

 • tillgång till material för utbildare och coacher

Via fliken "MATERIAL och LICENSER" ovan kan du läsa om det grundmaterial för ledarskapsutveckling som vi har utvecklat och gjort tillgängligt för konsulter, coacher och utbildare. För er kan vi också erbjuda, utöver vår certifierings-utbildning, en ackreditering till lärare. Om du söker kontakt direkt med författaren Bengt Savén för inspirationsföreläsningar, coachning - eller bara för att resonera om ledarskap kopplat till din/er situation, så kan du mejla honom direkt på bengt@braveship.com 


VILL DU VETA MER OCH KANSKE DISKUTERA ETT UPPLÄGG FÖR DIG/ER?
Om du skickar in ett meddelande via formuläret nedan så kan vi ta en förutsättningslös diskussion baserat på just dina/era förutsättningar.
Om du skriver ditt telefonnummer i meddelande-rutan så försöker vi nå dig så snart vi får möjlighet.

 

 

LedarStegen är enkel, men ändå ett kraftfullt hjälpmedel. Den har bl.a. visat sig vara utmärkt för bokcirklar i ledningsgrupper. Du kan beställa den hos de stora nätbokhandlarna.
Vill du beställa fler än 10 böcker - mejla förlaget på info@braveship.com för mängdrabatt.

Bygga Ledarskap  (Natur & Kultur, 2020) är en fördjupningsbok som bygger vidare på LedarStegens tre grundläggande modeller genom att bl.a. fördjupa insikter i hur man anpassar sitt ledarskap efter individen, laget respektive uppgiften.

Bägge böckerna har lovordats för att de är konkreta och därmed praktiskt användbara för ledarskapsutveckling. De skapar en lättförståelig helhet som baseras såväl på forskning som på organisationer som lyckats med sina Lean och Agile transformationer.
LedarStegen är instegsboken som ger insikter och metodik för individers och ledningsgruppers utveckling.
Bygga Ledarskap ger den som vill veta mer möjligheter till en djupare förståelse. 


Några fler röster om LedarStegs-metodiken

Många, inom både privat och offentlig sektor, har vittnat om att LedarStegens modeller, begrepp och verktyg ger kraft för effektfull ledarskapsutveckling: 

"Trots mina många år som chef har jag aldrig träffat på en bok som LedarStegen. Att coacha ledare har blivit så mycket lättare. LedarStegen har blivit som en bibel på vår avdelning."

Jacob Kramer
Chef för verksamhetsutveckling, Länsförsäkringar 

"Boken var ett oerhört bra verktyg i vårt ledarskapsarbete inom Optinova. Den varvar tydliga modeller med handfasta verktyg direkt applicerbara i vardagen. Jag var förvånad hur bra den även fyllde behovet hos våra ledare oberoende om man varit ledare längre eller är ny på området, vilket effektiviserar vår utveckling av ledarskapet."
Anders Wiklund
Chief Executive Officer (CEO), Optinova Group

Jag tycker att boken är väldigt tydlig och konkret - praktiskt tillämpbar. Formen av bokcirkel med coach-stöd har varit ett bra sätt att ta till sig innehållet. För mig har det blivit en självklarhet att alla företag som jobbar med någon form av strukturerat förbättringsarbete borde studera LedarStegen för att få en djupare förståelse för ledarskapets betydelse och innehåll. Detta för att ge sig själva möjligheten att bli en mer framgångsrik organisation.”
Johan Axelsson
VD och koncernchef för PARS-gruppen


"LedarStegen har blivit ett jättebra hjälpmedel i min ledarskapsutveckling. Bra att vi alla ledare nu har gemensamma termer för vårt ledarskap."
Chef på Optinova

”Bokcirkeln i LedarStegen är en utbildning som är alldeles strålande! Den har givit stark igenkänning och vi har fått konkretisera och verbalisera essensen i gott ledarskap. Ett fantastiskt verktyg!”
Sofia Karami
Vice VD för PARS-gruppen

”För mig har denna resa varit otroligt nyttig.
 Bokcirkelträffarna har gett mig större insikt i min grupp, de chefer som är underställda mig.
 Jag har också fått nya insikter i många saker. Saker som jag kanske trott var rätt har jag efter diskussioner i gruppen fått en annan vinkel på. Jag har också kunna utrycka mig i vissa känsliga frågor med stöd av boken. Det har gett mig ökat självförtroende och samtidigt har det nog varit lättare för de övriga att förstå mig.
  Jag tycker dessutom att det vi har infört efter hand efter bokcirkelträffarna redan märks ute i organisationen.”
Avdelningschef


"För varje sida jag läste i boken, fick jag upp ögonen för mig själv & för vad jag faktiskt kan. Jag fick lite förståelse för vad dom andra såg i mig. Jag har faktiskt ledarkvaliteter som jag inte visste jag hade."
Malou
Produktionsledare


"Jag har helheten från LedarStegen ständigt med mig , vilket är berikande och får mig att tänka och agera som ledare ur ett ständigt förbättringstänk.
Roberto Citterio
Chef Pedagisik Inspiration, Malmö Kommun"Mkt inspirerande bok! Första gången jag rekommenderar en 'faktabok' till mina anhöriga!"

"Ovärderligt! LedarStegen är toppen, så konkret och användbar."

"LedarStegen superbra! Välskriven på ett sätt som gör att alla kan förstå."

"Boken var helt underbar att läsa. Kommer att ha användning av den i min ledarroll och i mitt privata liv."

"Fantastiskt inspirerande bok som är väldigt lättläst och tydlig! Rekommenderas!"

"Jättebra bok! Den kommer jag ha med mig i mitt fortsatta arbete och även ge mina ledare som jag leder."

Deltagare (6 chefer från fyra företag) i ProduktionsLyftets Startprogram "Lean Ledarskap"


"Tack! Tack för att jag har fått möjlighet att läsa denna bok! Det är precis det här jag har efterfrågat och eftersökt. Tuff omsorg med mod är mitt motto från och med nu! "

"För mig så känns Bengt Savéns bok som en sammanfattning av alla andra böcker vi har fått till denna kurs."

"Savéns bok vill jag alltid gå tillbaka till. Den har mycket som jag tycker är viktigt för mig som ledare. Jag vill köpa boken till enheten för att jag och mina underställda chefer ska läsa tillsammans så att vi kan reflektera kring vårt ledarskap."

"Bengts bok har för mig varit oerhört inspirerande och gett mig mycket i mitt eget ledarskap. Samtliga medarbetare på min avdelning har fått boken och vi har haft bokcirkel i boken + vi lånar ut boken till utvalda ledare i organisationen."

"LedarStegen var den bok av alla som jag tyckte var mest lättläst, det var bra flyt och struktur i den. Boken tog upp ämnen och förklarade väldigt bra på ett begreppsmässigt plan men även med konkreta exempel på hur man som ledare skall agera i vissa givna situationer för att få önskat resultat."
5 olika deltagare i KTH-utbildningen Lean Ledarskap


”Jag älskar LedarStegen! Det är härligt att höra teamledarna resonera i termer om FFA etc. när vi diskuterar olika ledarsituationer. Boken knyter ihop de värden som ligger bakom både Lean och Agil produktutveckling med välgrundad ledarskapsteori. I mitt arbete har boken blivit en utmärkt referensmanual för att låta teamledare och scrum-masters växa in i en framtida roll som projektledare. Jag rekommenderar så väl erfarna ledare som nybörjare att läsa och komma tillbaka till LedarStegen.”
Johan Segertoft
Projektledare, Saab Aeronautics


"Varje gång jag öppnar boken händer det - igenkännandet, inspirationen och lärandet, så motiverande!
Första gången hann jag knappt öppna boken förrän inspirationen infann sig. Tips om enkla åtgärder gav snabb effekt och mersmak. Jag uppskattar speciellt hur enkelt det är att ta till sig den röda tråden, samtidigt som det går alldeles utmärkt att dyka ner i en speciellt aktuell fråga, som en uppslagsbok. Numera följer den mig till sängbordet, vid resor och till stranden. Den har blivit en källa till energi och konkreta tips, för att fortsätta växa."
Lotten Tholander
VD, Nordiska Entreprenadsystem AB


Läs fler läsarkommentarer: Sagt om boken

AKTUELLT

På gång (mejla info@ledarstegen.se för mer info):
 • En serie avgiftsfria webinarier "Introduktion till LedarStegen" finns planerade via Nätverket LedarStegen.

 • En web-kurs startar under våren

Nyligen:
 • Den spanska boken säljs nu via nätet och utvalda bokhandlare i Spanien och Latinamerika.
 • En certifierings-utbildning har avslutats och en ny är på gång.


LEDARSTEGEN PÅ LINKEDIN

"LedarStegen är en fantastiskt bra bok! Jag önskar bara att jag hade läst den för så där en 12 år sedan. Bengt Savén har på ett pedagogiskt sätt fått fram kärnan i ledarskapet och en enkel struktur att följa för att bli framgångsrik."

Anna Celsing

Produktionschef, Nolato Meditech
(vinnar av Svenska Leanpriset)

"Denna bok ger en helhetsbild av vad som krävs av en bra ledare och på samma gång utmanar den läsaren på ett positivt sätt. I mitt tycke den bästa ledarskapsbok som skrivits.”

Andreas Westergren

Utvecklingschef, Saab Aerostructures

”LedarStegen är en fantastisk handbok för att kunna utveckla ett gott och effektivt ledarskap.  Jag kan utan tvekan rekommendera denna bok till varenda ledare jag känner (och inte känner), oavsett miljö, bakgrund och nivå. Detta är en bok att regelbundet återkomma till!"

Jason Martin

Ledarskapsforskare, Linköpings Universitet


Stöd för att utvecklas och/eller utveckla

Bolaget LedarStegen har modellerna, språket & metoden till bättre ledarbidrag. Vi finns till för att stötta chefer & ledningsgrupper 
samt de som utbildar & handleder  ledare.