Vi gör bra ledarskap tydligare, enklare och roligare!

LedarStegen ger hela organisationen samma språk

Bra ledarskap, på alla nivåer, i alla organisationer.

LedarStegens Mission

LedarStegen - Den röda tråden för ett bra ledarskap!

LedarStegen är en gränsöverskridande Ledarskapsfilosofi

Passar alla verksamhetsområden
Föregående bild
Nästa bild

Vad våra kunder säger

"Äntligen en ledarskapsbok som handlar om vad människor behöver veta, förstå för att kunna leda. Med LedarStegen blir det ordning och reda i min ledarhjärna."
Tove Thyni
Rektor Stapelbäddsskolan
“Varje gång jag öppnar boken händer det - igenkännandet, inspirationen och lärandet. Så motiverande!"
Lotten Tholander
VD
“Jag har åter hittat min vilja till att bli en bättre chef.”
Brita Björnbacka-Brunell
Avdelningschef

Bra Ledarskap - på alla nivåer - i alla organisationer.

LedarStegen ökar viljan att leda!

Vår affärsidé är att stärka alla ledares Vilja, Förmåga och Mod att leda!

De krav som dina chefer och dina medarbetare ställer på dig, är de rimliga? Är de kända och tydliga för dig och ditt team?
Kraven kan vara uttalade eller outtalade.
För dig som ledare behöver du ju veta vad som förväntas av dig.
Om kraven är kända, blir det lättare för dig att leda.
Om de är otydliga, så kanske det gör att du känner dig osäker som ledare?

Vår metodik ger alla ledare enkla och kraftfulla verktyg som hjälper dig att både klara uppgiften – och även utvecklas i den. Det blir en röd tråd i ert ledarskap, som alla enkelt kan förhålla sig till.

Det finns många sätt att lära sig LedarStegen. Vi erbjuder kurser i olika nivåer och även bokcirklar. Första steget kan vara att köpa vår bok.
SamarbetsTrädet - Klargör VARFÖR.

SamarbetsTrädet symboliserar hur allt bättre värde kan skapas för alla fyra huvudintressenter, utifrån en sund värdegrund och via de tre nödvändiga samarbetsvillkoren: Förutsättningar, Förmåga och Attityd (FFA).

Roten – en värdegrund av Tuff Omsorg med Mod.
Värdegrunden för samarbete handlar till stor del om respekt för alla människor som på något sätt påverkas av arbetet, samt om avsikten att bidra till ett både harmoniskt och effektivt samarbete.
Ledarskapets värdegrund, som symboliseras av trädets stabila rotsystem, kan konkretiseras ytterligare och sammanfattas som Tuff Omsorg med Mod. Den grunden kännetecknas av en stark vilja att ge lämpliga ledarbidrag oavsett om det kräver mjuka eller hårda uttryck – och även då det kräver att man går utanför sin komfortzon.

Bidragsmodellen - Ert VAD.

En medarbetares arbetsbidrag är hennes agerande – det hon gör, säger eller på annat sätt uttrycker – som gynnar de tre samarbetsmålen att leverera, förbättra och lära, som utgör grenarna i SamarbetsTrädet.

Begreppen Ledarbidrag och Arbetsbidrag ger er organisation ett nytt sätt att se på hur ni samverkar. 
Ledarens fokus utgår från att ge stöd till medarbetaren och säkerställa så att Förutsättningar, Förmåga och inte minst rätt ATTITYD finns på plats.

Ledarstegen - Visar på HUR.

Bra ledarskap handlar om att ge ledarbidrag som samskapar de tre samarbets- villkoren FFA. Men hur gör man? Det enkla svaret lyder: Genom att använda sig av de fem stegen i LedarStegen

Det finns en koppling mellan stegen i figuren ovan och SamarbetsTrädet. Det nedersta steget i stegen, Bottna, anknyter till värdegrunden, illustrerad som trädets rotsystem. Alla steg, inte minst det översta, anknyter till trädets krona som symboliserar målet med samarbetet: att leverera värde till kunder och andra intressenter, att förbättra den gemensamma verksamheten och att möjliggöra för alla att lära och växa som individer.h

Våra kurser

Grundkurser, Fördjupningskurser eller Företagsanpassade kurser

Vi erbjuder både individuella kurser och kurser för ledningsgrupper som vill ta sin verksamhet till en ny nivå. Hur skulle du vilja ta del av LedarStegen? I grupp eller individuellt? 

Vill du veta mer om LedarStegen?

Skicka oss ett meddelande så tar vi kontakt.