LedarStegens kursutbud

individuell UTVECKLING

Grundkurs, Bottna i bra ledarskap. LedarStegen

Bottna i bra ledarskap

Denna kurs riktar sig till dig som är intresserad av att utveckla ditt ledarskap, oavsett tidigare erfarenhet.
Efter kursen har du fått både verktyg, inspiration och konkreta verktyg att ta nästa steg i din ledarutveckling.
Kursupplägg: 6 digitala träffar á 2 timmar fördelat på 6 veckor.
Pris: 8 500 kr.
(Grupprabatter erbjuds om ni är flera från samma företag)
Kursstart: Anpassas till antalet deltagare.
Fördjupningskurs, Certifieringskurs, FFA-coach. LedarStegen

CERTIFIErad COACH Ledarstegen

Den här kursen är utformad till dig som vill få tillräcklig kunskap för att vara er organisations stöttepelare i ert ledarskapsarbete.
Du kommer få djup förståelse för LedarStegens metodik och kan både tillämpa, presentera och lära ut den till andra.
Kursupplägg: Fysiska träffar kombinerat med Teams-möten, fördelat över 6 månader.
Pris: 32 000 kr.
(Grupprabatter erbjuds om ni är flera från samma företag)
Kursstart: Anpassas till antalet deltagare.

bokcirkel- med handledning

Flera företag och organisationer har använt LedarStegen i bokcirkelform. Att kapitel för kapitel gå igenom och reflektera tillsammans, ger mycket bra möjligheter att skapa "samma samsyn" på hur ledarskapet ska vara hos er.
Vi hjälper er igång och stöttar er längs vägen.
Kursupplägg: 3 timmar coachning, före, under och efter er bokcirkel.

LedarStegens kursutbud

UTVECKLING FÖR ledningsgrupper

Bottna i bra gemensamt ledarskap

GRUNDKURS för ledningsgruppen.
Här får ni en grundläggande förståelse för LedarBidragets betydelse för ett framgångsrikt samarbete i organisationen.
Ni kommer bottna i vad ledarskap betyder för dig personligen och för er som grupp.
Detta är första steget till att skapa er egen Ledarskapsstandard!
Kursupplägg: 4 st förberedande lektionspass + 2,5h workshop.
Pris: 28 000 kr (+ev. restid)
Fördjupningskurs, Certifieringskurs, FFA-coach. LedarStegen

LOOP-program, skapa er egen ledarskaps-standard

FÖRDJUPNINGSKURS för ledningsgruppen.
LedarStegens LOOP-program är ett beprövat koncept anpassat för ledningslag som vill få till en långsiktigt hållbar modell för sitt ledarskap.
Här utvecklar ni er egen ledarskapsstandard och ni får verktyg för att mäta engagemang och effekterna av insatserna på ett enkelt sätt.
Kursupplägg: 5 träffar med förberedande nanolektioner fördelat på 15 veckor. Agilt upplägg.
Pris: Offereras på begäran.

bokcirkel - LEDNINGSGRUPP

Flera företag och organisationer har använt LedarStegen i bokcirkelform. Att kapitel för kapitel gå igenom och reflektera tillsammans, ger mycket bra möjligheter att skapa "samma samsyn" på hur ledarskapet ska vara hos er.
Vi hjälper er igång och stöttar er längs vägen.
Kursupplägg: 3 timmar coachning, före, under och efter er bokcirkel.

Vill du bli kontaktad?

Skicka ett mejl till oss så tar vi kontakt med dig och pratar vidare om LedarStegen och era behov.