NYCKELSITUATIONER: om att ta tillvara å skapa tillfällen för ledarskap

Facebook
Twitter
LinkedIn
Hur DU kan ge ÄNNU bättre Ledarbidrag.

Enligt LedarStegen ger du Ledarbidrag när du samskapar FFA, dvs. genom ditt agerande stärker de gemensamma Förutsättningarna samt individers Förmåga och Attityd. Ledarbidrag är alltså beteenden – det du gör eller säger – en vanlig dag, oftast i interaktion med medarbetare.

Din ledarutveckling kan därmed kokas ned till att ge fler och bättre ledarbidrag.

Bidragsmodellen (Figur 4 i LedarStegen)

I den nya utgåvan av LedarStegen (2023) beskriver jag vikten av att skapa och utnyttja nyckelsituationer i betydelsen återkommande tillfällen då du som ledare samspelar med medarbetare (se sidorna 83 och 201). Dessa situationer kan medvetet skapas och göras till vana, t.ex. i form av olika typer av pulsmöten (se sidorna 139 och 187).

Exempel på nyckelsituationer som kan utnyttjas för ännu bättre ledarbidrag är:

  • Schemalagd ”se-matchen-tid” (jfr. ledarslinga)
  • Leveranspulsmöten (t.ex. daglig styrning)
  • Förbättringspulsmöten (t.ex. med veckopuls)
  • Regelbundna coachmöten mellan fyra ögon
  • Ledarpulsmöten i ledningsgrupp (t.ex. med månadspuls)
  • Övriga schemalagda möten

Innan varje tillfälle kan man kort fundera/påminna sig om vilka ledarbidrag man bör eftersträva. Efter varje tillfälle är det bra att reflektera över hur det gick.


Nyckelsituationer är viktiga!
De är din nyckel till bättre ledarbidrag och därmed till ledar-, medarbetar, och verksamhetsutveckling.

PRÖVA – ta vara på de tillfällen du redan har en vanlig vecka … och skapa medvetet nya återkommande tillfällen!
👍H/Bengt

LedarBidragsBloggen

LedarBidragsBloggen kallar vi LedarStegens plats för inlägg och inspiration kring Ledarskap. 

Vår mission: 
Bra Ledarskap, på alla nivåer,
i alla organisationer.

Tidigare inlägg

Share the Post:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

relaterade inlägg