LedarPuls® – är du bekant med vad det är?

Facebook
Twitter
LinkedIn
LedarPuls® är ett centralt begrepp och ett metodstöd för en verksamhet att skapa sin egen ledarskapsstandard.

Pulstavla för Ledarpuls

Inom LedarStegen är LedarPuls® ett centralt begrepp och ett metodstöd för en verksamhet att skapa sin egen ledarskapsstandard.
Den standarden hjälper sedan er att kanalisera era ledarbidrag och beteenden i en gemensam riktning, så att alla ledare i er organisation vet vad som kan förväntas av dem.

Ledarpulsen genomförs genom att ert, eller era olika, ledningslag samlas regelbundet (med ”puls”, t.ex. 15-20 minuter varje vecka) och går igenom era utvalda beteenden tillsammans och stämmer av dem mot de beskrivningar och mål som ni har enats om.

Precis som vid vanliga pulsmöten, så använder man färgmarkeringar för om målet är uppfyllt eller ej.

Utgångspunkten här är ju att följa upp att de ledarbidrag ni bestämt ska göras, verkligen blir gjorda, och stötta varandra genom att dela era erfarenheter.

Vill ni veta mer om hur ni kan skapa er ledarpuls?
Vi berättar gärna mer, så välkommen att höra av dig för en förutsättningslös diskussion. 

//Ingemar Rygert

LedarBidragsBloggen

LedarBidragsBloggen kallar vi LedarStegens plats för inlägg och inspiration kring Ledarskap. 

Vår mission: 
Bra Ledarskap, på alla nivåer,
i alla organisationer.

Tidigare inlägg

Share the Post:
Facebook
Twitter
LinkedIn

relaterade inlägg